Stefan Löfven rustad mot gängkriminaliteten (Foto: Björn Lindahl, Aftonbladet)

Det vi hörde i partiledardebatten är faktiskt skakande. Nu larmar alla riksdagspartier (utom MP och V) om samma sak och försöker övertrumfa varandra om vem som har mest klös i klorna. Inte ens när Jimmie Åkesson ville sätta in militär i kampen mot den organiserade brottsligheten förmådde statsministern att ta ner debatten till ett rimligt tonläge, utan jamsade med.

Att sväva på målet i denna fråga är förstås en generalblunder. Militär och polis har helt olika uppgifter. Den enda likheten är att båda förfogar över våldsmedel, som de kan och skall använda i vissa väl definierade sammanhang.

Den politiska kakafoni vi bevittnade skvallrar också om att konflikter och motsättningar skärpts i landet på ett sätt som att vi knappast upplevt. Det låter ju närmast desperat när statsministern inte ens utesluter möjligheten att sätta in militär trupp i bostadsområden. Detta skrämmer förstås folk ännu mer, varpå gatorna töms efter mörkrets inbrott eftersom folk inte längre vågar sig ut, och lämnar det offentliga rummet åt gangstergängen.

Nästan enstämmigt förklarar våra politiker att landets ekonomi är mycket stark och att arbetslösheten sjunker. Men vad hjälper det om landet samtidigt håller på att bryta samman socialt? Gängen gömmer sig inte längre för att undkomma rättvisan, utan startar öppet krig mot polisen och hotar därmed på sina ställen samhällsordningen. Handgranater, bomber, bränder och skjutning med skarp ammunition sker varje dag någonstans, med många dödsfall som följd. I flera områden har polisen inte längre fritt tillträde och svensk lag har därmed i praktiken upphört att gälla. Vi som sitter tryggt förskansade i andra områden häpnar.

Jag läser Pål Steigan om detta för att få en aningen mer distanserad syn på det hela. Han skriver att Sverige idag har en situation där…

… statsministern ’inte utesluter’ att sätta in militär för att få bukt med gängkriminaliteten. Antingen har mannen förlorat självkontrollen och är klar för intagning, eller så har Sverige enorma problem. (Och om Sverige har en statsminister som är färdig för psykiatrisk behandling, är inte heller problemen så små.)

Så skriver han om sitt kära broderland. Det är förstås svårsmält. Han fortsätter:

Vi som är uppväxta i efterkrigs-Skandinavien har lärt oss att Sverige är arketypen för ett tryggt och välmående samhälle. Lite tråktigt och lydigt kanske, men tryggt och säkert. Det Sverige som nu träder fram ur utredningar, nyhetsförmedling och från den senaste riksdagsdebatten är närmast det motsatta. Det är helt enkelt ingen ”ordning och reda. […] något måste ha skett sedan Sverige var ”tryggt och säkert”.

Så pekar han på orsaken, det faktum att Sverige tagit emot enormt många flyktingar (och invandrare) på mycket kort tid och att detta självklart haft en avgörande betydelse för den situation som nu råder. Jag tror han har rätt.

Han under till sist:

Hur kunde man inbilla sig att en så snabb ändring av befolkningen skulle gå smärtfritt? Hur hade man tänkt sig att så många nya invånare skulle kunna få jobb, bostad, lära sig språket och integreras i det nya samhället? Hur kunde man tro att så många människor, från patriarkala kulturer och ibland rena klansamhällen, utan problem skulle bli svenskar? Det Sverige har fått är ghetton, parallellsamhällen, utanförskap och gängkriminalitet. Och det kunde man förstått i förväg. Istället har det utvecklats till en statsreligion att förneka problemen och sopa dem under mattan.

Sverige har genomfört det största sociala experimentet i Norden i modern tid, kanske någonsin, och nu måste man klara ut hur det hela ska hanteras. Det är inte vår uppgift att ge vår käre bror några råd här, bortsett från på en punkt: erkänn att problemen finns och är allvarliga. Se till att få fakta på bordet och huvudet upp ur sanden.

Om man i Sverige håller med om detta riskerar man att bli stämplad som ”högerpopulist”. Det vet jag nu av egen och ganska bitter erfarenhet.

Föregående artikelGRANSKNINGEN AV METOO HAR VARIT ALLDELES FÖR SVAG
Nästa artikelDELAR AV DEN AMERIKANSKA STATSAPPARATEN HAR SATTS UR SPEL
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

30 KOMMENTARER

 1. Knut L!
  Du skriver:
  ”Så pekar han [Pål Steigan] på orsaken, det faktum att Sverige tagit emot enormt många flyktingar (och invandrare) på mycket kort tid och att detta självklart haft en avgörande betydelse för den situation som nu råder. Jag tror han har rätt.”

  Jag anser att du och Steigan har fel. Det som sker nu, sker inte helt plötsligt, över en natt. Det som sker nu är konsekvensen av den politik som förts under de senaste 30 åren. Innehållet i den förda politiken är bland annat:
  * enorma skattesänkningar som främst gynnat de rikaste
  * nedmontering och privatiseringar av välfärden
  * En sönderorganiserad och undrdimensionerad polis

  Dessutom en misslyckad integration till följd av en felaktig, släpphänt, invandrings- och flyktingpolitik där händelserna 2015 är det tydligaste exemplet. Detta medför att olika aktörer kan lyfta fram etnicitet som orsak till de problem som finns i Sverige idag och inte klass.

 2. Arne N!
  Håller helt med om det du skriver. Men som sagt, invandringen på senare tid har haft sin betydelse för dagens politiska situation.

 3. De båda sakerna hänger ihop. Avrusta och sedan öppna landet för massinvandring är en omöjlighet. Frågan är vad man skall göra. Ta kontroll över landets gränser för att hindra fritt inflöde av narkotika och vapen vore ett första steg. Sedan skyndsamt lämna EU… hur nu detta skall gå till. Steigan pekar på den fråga som bekymrar vanligt folk mest men utgår självfallet att nedrustningen är förutsättningen för att detta plågsamma samhällsexperiment. Sverige ligger i fronten när det gäller att gå det globala kapitalet till mötes och nu förbereds inskränkning av strejkrätten av Socialdemokraterna. Det går bra för Sverige!

 4. Problemet är att den gammalvänster Knut L företräder bidrar till stigmatisering av invandrare. Att gammalvänstern inte förmår att hålla gränslinjen mot högerpopulism och ytterst fascism är skrämmande och bidrar ytterligare till gammalvänsterns irrelevans.

  I en situation där kapitalismen är starkare än någonsin och vänstern svagare än den varit på över 100 år är det ofattbart att inget nytänkande finns. Det som behövs är en modern progressiv vänster, som förmår att se världen som den är i dag.

 5. Vad är detta för märklig logik?

  Vem som helst kan granska listan över fängslade och döda i gängkonflikterna. Alla ska se att fenomenet inte har ett dugg med senare tids flyktinginvandring att göra.

  De unga som sorgligt dras in i gängen är barn och barnbarn till tidigare invandrare och svenskar. De vapen de använder är rester från de jugoslaviska krigen på 1990-talet.

  Orsaken till att det finns barn som kan lockas av snälla ”bröder” i knarkligorna känner vi väl till. Det handlar om sociala miljöer, barnomsorg och grundskola som inte fungerar.

  Redan för 50 år sedan borde vi förstått att miljonprogrammets segregation var väsensskilt från samhällets klassiska struktur. Den tidigare stabiliteten berodde till stor del på att vi hade mixade miljöer där människor med olika kvaliteter träffade varandra.

  Att segregationen sedan bara fyllts på och fyllts på och toppats av det ”fria” skolvalet är ett misslyckande av oss bofasta och har ingenting med senare tids flyktingar att göra.

 6. Det är väl för fan ingen som tror att de flyktingar som kommer hit skall från dag ett få jobb, lära sig svenska och integreras i det svenska samhället, vi som inte är totalt dumma i huvudet anser att detta tar tid. Till hjälp är bra skolor, fritidsgårdar för ungdomarna, bra förskolor, bibliotek och människovärdiga bostadsområden.

 7. Lise B!
  Det du skriver motsäger inte – enligt min uppfattning – det jag skrev. Den stora invandringen på senare tid har haft betydelse. Många unga människor utan arbete isolerade i områden… där polisen inte kan upprätthålla lagen påverkar till slut hela samhället. Men du har rätt i att det hela förberetts med segregerade bostadsområden i 50 år, som nu liknar ghetton. Och en försämrad skola.

 8. Jag undrar om det är någon som anser att Sverige skall ha öppna gränser avseende flyktingar och invandrare. Om man nu inte svarar JA på den frågan måste man ha en uppfattning om vilka nivåer som bör gälla. Gärna även en bedömning av vad som hänt under de senaste åren.

 9. Nej Olof Larsson!
  Inget av det jag skrivit bidrar till stigmatisering av invandrare. Jag försöker tala om invandrarfrågan för att vi ska lära oss undvika dessa kategoriska förnekanden av problemen (som följer i den stora invandringens spår). Att alla problem i vårt land beror på invandringen har jag självfallet aldrig påstått. Problemen är inte invandrarnas fel, de är skapade av USA:s krig, där Sverige varit med och tjänat pengar och t o m deltagit på ett hörn. Men vi har ändå inte sett till att ens ta emot flyktingar på ett värdigt sätt.

  En modern progressiv vänster – som förmår att se världen som den är i dag – vad är det?

 10. Knut L!
  Din förenklade världsbild ”de är skapade av USA:s krig” visar väl ganska bra på gammalvänsterns naiva enögdhet.

  Utvecklingen i Sverige började redan i slutet av 80-talet när socialdemokraterna växlade in på det social- och marknadsliberala spåret och har knappast med USA’s krig att göra. Här började utvecklingen till förorternas segregation, differentieringen av välfärden och övergivandet av fördelningspolitiken. Det är inte Bush sr, Clinton, Bush jr eller Obama, som lett denna utveckling utan regeringarna Carlsson, Bildt, Persson, Reinfeldt och Löfven.

  För tydlighets skull försvarar jag inte USA, men jag försvarar heller inte Ryssland, eller Kina, eller Nordkorea, eller någon annan stat där den moderna formen av imperialism är implementerad.

  En modern progressiv vänsters uppgift måste vara att se världen och dess kapitalism, fascism, rasism, oligarki och despoti var än de förekommer. I gammalvänsterns glasögon ser man bara USA vilket endast befäster irrelevansen.

 11. En av de tingene jeg var mest imponert over i Sverige da jeg først ble kjent med svensk politikk rundt 1967 var debattkulturen. Dere svensker var så mye mer saklige og argumenterende enn oss nordmenn. Det siste tiåret har vært en stor skuffelse på det området. Det er så mange områder av politikken og samfunnslivet som det er blitt tabu å diskutere, og dessverre der slår det inn en annen side ved svensk kultur som ikke er så positiv: den svenske lydigheten. Dere har lettere for å adlyde staten og øvrigheten. Vi nordmenn er mer ”anarkistiske” på godt og vondt. Mitt innlegg, som Knut L siterer, er først og fremst et innlegg for å basere politikken på fakta, og ikke på ønsketenkning. Få fakta på bordet, så tar vi debatten derfra. Les ellers min kommentar til desemberavtalen i 2014.

 12. Olof L!
  Tack för detta välformulerade politikersvar. Men jag blir inte klokare eftersom det är så bemängt av just ”politiska floskler” och motsägelser. Självklart har svenska regeringar ansvar för utvecklingen i Sverige. Men att det inte skulle finnas kopplingar till amerikanska administrationer är ju inte sant, särskilt inte om man vill ”se världen och dess kapitalism, fascism, rasism, oligarki och despoti var än de förekommer”.

 13. Olof Larsson!
  Du skriver ”se världen och dess kapitalism, fascism, rasism, oligarki och despoti var än de förekommer.”

  Men du måste väl sortera och prioritera lite.

 14. I Gammelvänstern studerade vi Hegels dialektik och lärde oss att i visst läge slår kvantitet över i ny kvalitet. Det är precis det som har hänt i Sverige. Under slutet av 1900- och början av 2000-talet deltog jag i många arrangemang på mångkulturella centra både i Fittja, Malmö och Tensta. Jag arbetade med mentorskap och utvecklingssamtal i skolor i Rinkeby, Rosengård, Biskopsgården, Ronna m fl orter. I början kändes det som att det ”mångkulturella” vilade tryggt i en svensk kontext (läroplaner och skollagar). Men efter 2015 har allt ändrats. Det mångkulturella tog över. Sverige försvann (i de nämnda orterna). Gå en lunchsväng på gågatan i Tensta – och fundera över vart Sverige tog vägen.

 15. Leif S!
  Ingen fara, Sverige finns kvar och invandrarna (eller ”nysvenskarna” eller vad man nu får säga) kommer att påverkas mer av den ”svenska” kulturen (vad den nu är) än vi kommer att påverkas av deras. Men vi kommer båda att påverkas, så att Sverige 2030 är ett litet annat Sverige än dagens, men fortfarande Sverige.

  De enda ungdomar som på överfulla bussar här i Uppsala erbjuder mig (70+are) deras sittplats är nytillkomna icke-svenskar…

 16. Leif S!
  Borta är ju idag också gårdagens alla multikulturalismens evangelister. Och nu väntar jag bara på att någon tar på sig uppgiften att skriva denna kortlivade ideologis historia.

  Själv ser jag den som en ren EU-produkt. Inga stater längre, bara en mångfald kulturer i en gränslös harmonisk gemenskap.

  Men så blev det alltså inte. Vad vi fick var en militant högerpopulism. Och den ena handfallna regeringen efter den andra.

 17. Knut:
  Du skriver:
  stora invandringen
  unga människor utan arbete
  isolerade
  polisen inte kan upprätthålla lagen
  liknar ghetton

  Se där en praktfull radda ord som vädjar till de främlingsfientligas värsta sidor. Det finns problem och de ska diskuteras. Men vulgärdebatt leder oss ingenstans.

  Själv bor jag i ett av de där områdena som sägs regeras av gangsters och där polisen inte sägs kunna upprätthålla ordningen. Går mina kvällspromenader ensam, vart jag vill. Känner mig inte ett dugg regerad av onda krafter och ser ingen oordning som påkallar polisens uppmärksamhet.

  Helt otroligt hur de välgödda i sina idyller lyckas beskriva en verklighet de själva aldrig varit i närheten av ens för ett kortare besök.

 18. Leif Strandberg!
  Låter som att du vill stämma in med Sverigedemokraterna: Endast den som äter sill och dansar runt majstången kan räknas som svensk.

  Jag vill upplysa dig om att svenska folket i så fall skulle bli rätt fåtaligt. Tiden har nämligen gått och sederna har förändrats. Det du ser när du går din lunchpromenad i Tensta är ju Sverige. Vad är det i detta som du har problem med?

 19. Lisa!
  Att ingen jobbar.
  Att häckla sill och midsommarstång var Mona Sahlins paradnummer en gång i tiden. Det handlar förstås inte om sill – det jag skrev handlade om svensk skollag och svensk läroplan.

  Bo!
  Riktigt kortlivad är den väl inte. ”No borders, no nations” är ju parollen för dagen på medborgarplatsen.

 20. Knut L!
  På tal om ”politiska floskler”: ”Problemen är inte invandrarnas fel, de är skapade av USA:s krig…”

  Världen är inte svart eller vit. Jag säger ingenstans att ”amerikanska administrationer” skulle vara utan skuld, tvärtom säger jag att jag inte försvarar USA.

  Det jag däremot menar är att det finns flera orsakssamband. Ser vi på det senaste kvartsseklets flyktingsituationen uppstod en på Balkan. Att den tidigare auktoritära jugoslaviska regimen och dess serbiska efterföljare inte skulle varit en del av orsaken håller inte.

  Situationen i Syrien har sin utlösande faktor i den arabiska våren där det repressiva familjeklanstyret Syrien utmanades. Ingen kan slå bort detta faktum lika lite som att problematiken i Mellanöstern till en avsevärd del utgår från de gamla imperiernas (Storbritanniens och Frankrikes) ”penna och linjal” uppdelning av regionen efter första världskriget.

  USA är inte ”Guds bästa barn” och kan anklagas för mycket men långt ifrån allt, det är min poäng.

 21. Olof L!
  Du har rätt i att problematiken i Mellanöstern till en avsevärd del utgår från de gamla imperiernas (Storbritanniens och Frankrikes) ”penna och linjal” uppdelning av regionen efter första världskriget.

  Du har också rätt i att USA inte ”Guds bästa barn” och kan anklagas för mycket men långt ifrån allt.

  Men vad USA och Väst kan anklagas för är att ha utnyttjat existerande motsättningar från kolonialtiden (och i Jugoslaviens fall mellan de olika befolkningsgrupper) för att försöka utöka sitt inflytande i regionen. Det fanns möjligheter att trappa ner kriget i Syrien 2012 eller 2013, men Väst var då säkra på att Assad skulle falla när som helst.

  Man tog i kampen stöd av IS. För att tro på det behövs inga hemliga dokument. Vid den tiden sades det öppet bland bl a brittiska politiker att Assad utgjorde ”ett större hot” än IS. Om det var så, var det ju helt riktigt att ta hjälp av IS. Frågan gäller dock om vilket ”hot” det gällde: kontrollen över oljan eller bomber i tunnelbanan.

 22. Olof Larsson!
  Ja, man kan förstås gå tillbaka till de gamla grekerna och Ottomanska riket för att förklara vad som nu sker i Mellanöstern.

  Att nuvarande gränser skapades av Frankrike och Storbritannien är vi överens om. Men de nuvarande krigen är helt och hållet skapade av en bindgalen amerikansk president. ”Vi ska jaga dem”, sa han efter 11 september och vips var kriget igång i Afghanistan. Usama Bin Laden hittade amerikanerna inte där men de öppnade för talibanerna, den terrorrörelse de själva tidigare utbildat och rustat.

  Nästa steg var att under ihopljugna förevändningar öppna krig i Irak. Förutom pratet om kärnvapen sade man sig vilja bekämpa al-Qaida. Också detta var en lögn, al-Qaida var inte aktivt i Irak, men den oförsonliga regim som USA tillsatte ledde till skapandet av IS.

  Nu har Trump beslutat att åter trappa upp nationens längsta krig någonsin och ska skicka fler trupper till Afghanistan. Och återigen: de som verkligen trappar upp är talibanerna och IS.

 23. Leif Strandberg!
  Menar du att arbetslöshet är ett fenomen som inte förekommit i Sverige före den senaste flyktingvågen? En osvensk företeelse?

  Jag häcklar inte sill och midsommarstång, konstaterar bara att det är en tradition som haft ett uppsving under slutet av 1900-talet och nu är på tillbakagång. Att folktraditionerna från Dalarna skulle vara representativa för hela Sverige är en myt som skapades av den gode Hazelius och hans Skansen och Nordiska muséet vid förra sekelskiftet. Samme man gjorde för övrigt Luciafirandet till en riksangelägenhet.

  Vad gäller skollagen rekommenderar jag följande läsning.

 24. Leif S!
  ”No borders, no nations” är parollen för dagen på medborgarplatsen, skriver du. Kan du berätta mer om detta?

 25. Bo P!
  ”No borders, no nations” är ett fenomen med ”vänster”-profil som härjar över hela Europa. Den (av vissa) omhuldade manifestationen på Medborgarplatsens trappa hade den parollen i fonden och skanderade den hela tiden när de bytte läger. Vi talar om högerextremismens trollverkstäder som fabricerar berättelser. Jag är även intresserade av hur de verkstäder ser ut som uppfinner dylika paroller. Vem betalar sånt? Vem tjänar på sånt?

  Lise B!
  Du blundar för uppenbara fakta (som numera inte ens arbetsmarknadsministern kan blunda för) beträffande arbetslösheten i vårt land.

  Du talar om Skansen och Lucia. Jag talar med Vilhelm Moberg: ”Sverige är vårt genom svensk strävan”. En nation (Sverige) är en djup historisk kategori i människors vardag. Att dagens överklass prålar om det gränslösa och globala och ljuger om dess kostnader; ”pizza, Fanta och Netflix” (HS) säger inget om folkets hållning. Mona Sahlin hånskrattade åt Sverige med sina ”löjligheter” som midsommar. Inte bra!

 26. Olof Larsson!
  Du skriver (22 januari kl. 18:21):
  ”Situationen i Syrien har sin utlösande faktor i den arabiska våren där det repressiva familjeklanstyret Syrien utmanades. Ingen kan slå bort detta faktum …”

  ”utlösande faktor” och ”faktum”? Lyssna på vad en tidigare fransk utrikesminister, Roland Dumas, berättade sommaren 2013:

  ”Nästan två år innan fientligheterna inleddes i Syrien var jag i England i andra ärenden, inte relaterade till Syrien. Jag träffade brittiska tjänstemän… [som] …erkände för mig […] att de förberedde något i Syrien. […] Britterna höll på att förbereda rebellers invasion i Syrien. [Varför? frågar programledaren] Av det enkla skälet att få bort Syriens regering…”

  Se här. Han talar franska, och avsnittet har engelsk textning.

  Storbritannien förberedde angrepp på Syrien, inte ensamma. Angående ”den arabiska våren” fanns ungefär samma planer för Libyen och Syrien.

 27. Björn Backengård!
  Menar du verkligen att den arabiska våren skulle varit helt utan folklig förankring?

  Historien visar att repressiva och despotiska regimer förr eller senare faller. Folket kommer någon gång att utmana förtrycket (detta hände både i Syrien och Libyen). Ibland räddas de för en tid av någon stormakt men över tid kommer fallet, var så säker.

  Problemet är att samhällsstrukturen mycket lätt faller samman när en centralistisk despotisk stat får problem. Självklart nyttjas detta av länder med imperialistiska ambitioner, som Ryssland och USA, eller av terrororganisationer. Så krass är vår värld och så har det varit genom världshistorien.

 28. Olof Larsson (24 januari kl 19:03)!
  Det är du som i början inför ordet ”helt”, inte jag.

  Den amerikanske generalen Wesley Clark berättade tre år före ”den arabiska våren” vad han hösten 2001 fick veta om USA:s planer att attackera och ta bort regeringar i sju länder på fem år: Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och Iran.

  Från föredrag oktober 2007.

  Mycket av händelserna under ”den arabiska våren” ingick i sådana planer, och de styrdes alltså utifrån. Observera vittnesmålet från Roland Dumas. Listan ovan var inte officiell amerikansk politik, utan kom från vad som brukar kallas djupa staten. Clark var general, men ändå var detta nyheter för honom.

  Det andra stycket är i stort sant, men då handlar det inte om Syrien eller Libyen. Den senare regeringen fick sin dödsdom när den ledde ett afrikanskt samarbete för att skapa en ny afrikansk valuta för oljehandeln.

 29. Björn Backegård!
  Vi måste kunna se världen utifrån mer än en dimension.

  Jag betvivlar inte det minsta att USA haft planer för de länder du nämner och att man, trots historiska erfarenheter om motsatsen, trott sig kunna lösa problematiken militärt. Detta är ena dimensionen.

  Samtidigt är länderna du nämner exempel på förfärliga repressiva och odemokratiska stater. Några (Irak och Iran) styrdes av oberäkneliga, ja kanske till och med otillräkneliga, despoter. Syrien är styrt av en repressiv familjeklan. Iran är en teokratisk stat där människor avrättas för religiösa förbrytelser. Somalia och Sudan är också mycket problematiska statsbildningar utifrån ett människorättsperspektiv. Libanon, ett litet land, som ofta fått betala dyrt för sin närhet till Syrien och Israel. Detta är den andra dimensionen.

  Problemet är att gammalvänsterns fokus på den första dimensionen gör att man inte vill se den andra dimensionens förtryck. Det är här det blir fel, riktigt fel.

Välkommen! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.