Stackars Sverige!

Stefan Löfven rustad mot gängkriminaliteten (Foto: Björn Lindahl, Aftonbladet)

Det vi hörde i partiledardebatten är faktiskt skakande. Nu larmar alla riksdagspartier (utom MP och V) om samma sak och försöker övertrumfa varandra om vem som har mest klös i klorna. Inte ens när Jimmie Åkesson ville sätta in militär i kampen mot den organiserade brottsligheten förmådde statsministern att ta ner debatten till ett rimligt tonläge, utan jamsade med.

Att sväva på målet i denna fråga är förstås en generalblunder. Militär och polis har helt olika uppgifter. Den enda likheten är att båda förfogar över våldsmedel, som de kan och skall använda i vissa väl definierade sammanhang.

Den politiska kakafoni vi bevittnade skvallrar också om att konflikter och motsättningar skärpts i landet på ett sätt som att vi knappast upplevt. Det låter ju närmast desperat när statsministern inte ens utesluter möjligheten att sätta in militär trupp i bostadsområden. Detta skrämmer förstås folk ännu mer, varpå gatorna töms efter mörkrets inbrott eftersom folk inte längre vågar sig ut, och lämnar det offentliga rummet åt gangstergängen.

Nästan enstämmigt förklarar våra politiker att landets ekonomi är mycket stark och att arbetslösheten sjunker. Men vad hjälper det om landet samtidigt håller på att bryta samman socialt? Gängen gömmer sig inte längre för att undkomma rättvisan, utan startar öppet krig mot polisen och hotar därmed på sina ställen samhällsordningen. Handgranater, bomber, bränder och skjutning med skarp ammunition sker varje dag någonstans, med många dödsfall som följd. I flera områden har polisen inte längre fritt tillträde och svensk lag har därmed i praktiken upphört att gälla. Vi som sitter tryggt förskansade i andra områden häpnar.

Jag läser Pål Steigan om detta för att få en aningen mer distanserad syn på det hela. Han skriver att Sverige idag har en situation där…

… statsministern ’inte utesluter’ att sätta in militär för att få bukt med gängkriminaliteten. Antingen har mannen förlorat självkontrollen och är klar för intagning, eller så har Sverige enorma problem. (Och om Sverige har en statsminister som är färdig för psykiatrisk behandling, är inte heller problemen så små.)

Så skriver han om sitt kära broderland. Det är förstås svårsmält. Han fortsätter:

Vi som är uppväxta i efterkrigs-Skandinavien har lärt oss att Sverige är arketypen för ett tryggt och välmående samhälle. Lite tråktigt och lydigt kanske, men tryggt och säkert. Det Sverige som nu träder fram ur utredningar, nyhetsförmedling och från den senaste riksdagsdebatten är närmast det motsatta. Det är helt enkelt ingen ”ordning och reda. […] något måste ha skett sedan Sverige var “tryggt och säkert”.

Så pekar han på orsaken, det faktum att Sverige tagit emot enormt många flyktingar (och invandrare) på mycket kort tid och att detta självklart haft en avgörande betydelse för den situation som nu råder. Jag tror han har rätt.

Han under till sist:

Hur kunde man inbilla sig att en så snabb ändring av befolkningen skulle gå smärtfritt? Hur hade man tänkt sig att så många nya invånare skulle kunna få jobb, bostad, lära sig språket och integreras i det nya samhället? Hur kunde man tro att så många människor, från patriarkala kulturer och ibland rena klansamhällen, utan problem skulle bli svenskar? Det Sverige har fått är ghetton, parallellsamhällen, utanförskap och gängkriminalitet. Och det kunde man förstått i förväg. Istället har det utvecklats till en statsreligion att förneka problemen och sopa dem under mattan.

Sverige har genomfört det största sociala experimentet i Norden i modern tid, kanske någonsin, och nu måste man klara ut hur det hela ska hanteras. Det är inte vår uppgift att ge vår käre bror några råd här, bortsett från på en punkt: erkänn att problemen finns och är allvarliga. Se till att få fakta på bordet och huvudet upp ur sanden.

Om man i Sverige håller med om detta riskerar man att bli stämplad som “högerpopulist”. Det vet jag nu av egen och ganska bitter erfarenhet.

  30 kommentarer for “Stackars Sverige!

 1. Arne Nilsson
  2018-01-20 kl. 8:37

  Knut L!
  Du skriver:
  “Så pekar han [Pål Steigan] på orsaken, det faktum att Sverige tagit emot enormt många flyktingar (och invandrare) på mycket kort tid och att detta självklart haft en avgörande betydelse för den situation som nu råder. Jag tror han har rätt.”

  Jag anser att du och Steigan har fel. Det som sker nu, sker inte helt plötsligt, över en natt. Det som sker nu är konsekvensen av den politik som förts under de senaste 30 åren. Innehållet i den förda politiken är bland annat:
  * enorma skattesänkningar som främst gynnat de rikaste
  * nedmontering och privatiseringar av välfärden
  * En sönderorganiserad och undrdimensionerad polis

  Dessutom en misslyckad integration till följd av en felaktig, släpphänt, invandrings- och flyktingpolitik där händelserna 2015 är det tydligaste exemplet. Detta medför att olika aktörer kan lyfta fram etnicitet som orsak till de problem som finns i Sverige idag och inte klass.

 2. Knut Lindelöf
  2018-01-20 kl. 8:44

  Arne N!
  Håller helt med om det du skriver. Men som sagt, invandringen på senare tid har haft sin betydelse för dagens politiska situation.

 3. Leif Stålhammer
  2018-01-20 kl. 9:29

  De båda sakerna hänger ihop. Avrusta och sedan öppna landet för massinvandring är en omöjlighet. Frågan är vad man skall göra. Ta kontroll över landets gränser för att hindra fritt inflöde av narkotika och vapen vore ett första steg. Sedan skyndsamt lämna EU… hur nu detta skall gå till. Steigan pekar på den fråga som bekymrar vanligt folk mest men utgår självfallet att nedrustningen är förutsättningen för att detta plågsamma samhällsexperiment. Sverige ligger i fronten när det gäller att gå det globala kapitalet till mötes och nu förbereds inskränkning av strejkrätten av Socialdemokraterna. Det går bra för Sverige!

 4. Olof Larsson
  2018-01-20 kl. 12:54

  Problemet är att den gammalvänster Knut L företräder bidrar till stigmatisering av invandrare. Att gammalvänstern inte förmår att hålla gränslinjen mot högerpopulism och ytterst fascism är skrämmande och bidrar ytterligare till gammalvänsterns irrelevans.

  I en situation där kapitalismen är starkare än någonsin och vänstern svagare än den varit på över 100 år är det ofattbart att inget nytänkande finns. Det som behövs är en modern progressiv vänster, som förmår att se världen som den är i dag.

 5. Lise Blomqvist
  2018-01-20 kl. 13:53

  Vad är detta för märklig logik?

  Vem som helst kan granska listan över fängslade och döda i gängkonflikterna. Alla ska se att fenomenet inte har ett dugg med senare tids flyktinginvandring att göra.

  De unga som sorgligt dras in i gängen är barn och barnbarn till tidigare invandrare och svenskar. De vapen de använder är rester från de jugoslaviska krigen på 1990-talet.

  Orsaken till att det finns barn som kan lockas av snälla “bröder” i knarkligorna känner vi väl till. Det handlar om sociala miljöer, barnomsorg och grundskola som inte fungerar.

  Redan för 50 år sedan borde vi förstått att miljonprogrammets segregation var väsensskilt från samhällets klassiska struktur. Den tidigare stabiliteten berodde till stor del på att vi hade mixade miljöer där människor med olika kvaliteter träffade varandra.

  Att segregationen sedan bara fyllts på och fyllts på och toppats av det “fria” skolvalet är ett misslyckande av oss bofasta och har ingenting med senare tids flyktingar att göra.

 6. Lise Blomqvist
  2018-01-20 kl. 14:54

 7. Ewa Strsndberg
  2018-01-20 kl. 18:42

  Det är väl för fan ingen som tror att de flyktingar som kommer hit skall från dag ett få jobb, lära sig svenska och integreras i det svenska samhället, vi som inte är totalt dumma i huvudet anser att detta tar tid. Till hjälp är bra skolor, fritidsgårdar för ungdomarna, bra förskolor, bibliotek och människovärdiga bostadsområden.

 8. Knut Lindelöf
  2018-01-20 kl. 20:00

  Lise B!
  Det du skriver motsäger inte – enligt min uppfattning – det jag skrev. Den stora invandringen på senare tid har haft betydelse. Många unga människor utan arbete isolerade i områden… där polisen inte kan upprätthålla lagen påverkar till slut hela samhället. Men du har rätt i att det hela förberetts med segregerade bostadsområden i 50 år, som nu liknar ghetton. Och en försämrad skola.

 9. Arne Nilsson
  2018-01-20 kl. 21:30

  Jag undrar om det är någon som anser att Sverige skall ha öppna gränser avseende flyktingar och invandrare. Om man nu inte svarar JA på den frågan måste man ha en uppfattning om vilka nivåer som bör gälla. Gärna även en bedömning av vad som hänt under de senaste åren.

 10. Knut Lindelöf
  2018-01-20 kl. 22:03

  Nej Olof Larsson!
  Inget av det jag skrivit bidrar till stigmatisering av invandrare. Jag försöker tala om invandrarfrågan för att vi ska lära oss undvika dessa kategoriska förnekanden av problemen (som följer i den stora invandringens spår). Att alla problem i vårt land beror på invandringen har jag självfallet aldrig påstått. Problemen är inte invandrarnas fel, de är skapade av USA:s krig, där Sverige varit med och tjänat pengar och t o m deltagit på ett hörn. Men vi har ändå inte sett till att ens ta emot flyktingar på ett värdigt sätt.

  En modern progressiv vänster – som förmår att se världen som den är i dag – vad är det?

 11. Olof Larsson
  2018-01-21 kl. 0:32

  Knut L!
  Din förenklade världsbild “de är skapade av USA:s krig” visar väl ganska bra på gammalvänsterns naiva enögdhet.

  Utvecklingen i Sverige började redan i slutet av 80-talet när socialdemokraterna växlade in på det social- och marknadsliberala spåret och har knappast med USA’s krig att göra. Här började utvecklingen till förorternas segregation, differentieringen av välfärden och övergivandet av fördelningspolitiken. Det är inte Bush sr, Clinton, Bush jr eller Obama, som lett denna utveckling utan regeringarna Carlsson, Bildt, Persson, Reinfeldt och Löfven.

  För tydlighets skull försvarar jag inte USA, men jag försvarar heller inte Ryssland, eller Kina, eller Nordkorea, eller någon annan stat där den moderna formen av imperialism är implementerad.

  En modern progressiv vänsters uppgift måste vara att se världen och dess kapitalism, fascism, rasism, oligarki och despoti var än de förekommer. I gammalvänsterns glasögon ser man bara USA vilket endast befäster irrelevansen.

 12. 2018-01-21 kl. 8:36

  En av de tingene jeg var mest imponert over i Sverige da jeg først ble kjent med svensk politikk rundt 1967 var debattkulturen. Dere svensker var så mye mer saklige og argumenterende enn oss nordmenn. Det siste tiåret har vært en stor skuffelse på det området. Det er så mange områder av politikken og samfunnslivet som det er blitt tabu å diskutere, og dessverre der slår det inn en annen side ved svensk kultur som ikke er så positiv: den svenske lydigheten. Dere har lettere for å adlyde staten og øvrigheten. Vi nordmenn er mer “anarkistiske” på godt og vondt. Mitt innlegg, som Knut L siterer, er først og fremst et innlegg for å basere politikken på fakta, og ikke på ønsketenkning. Få fakta på bordet, så tar vi debatten derfra. Les ellers min kommentar til desemberavtalen i 2014.

 13. Knut Lindelöf
  2018-01-21 kl. 9:23

  Olof L!
  Tack för detta välformulerade politikersvar. Men jag blir inte klokare eftersom det är så bemängt av just “politiska floskler” och motsägelser. Självklart har svenska regeringar ansvar för utvecklingen i Sverige. Men att det inte skulle finnas kopplingar till amerikanska administrationer är ju inte sant, särskilt inte om man vill “se världen och dess kapitalism, fascism, rasism, oligarki och despoti var än de förekommer”.

 14. Björn Backengård
  2018-01-21 kl. 10:56

  Olof Larsson!
  Du skriver “se världen och dess kapitalism, fascism, rasism, oligarki och despoti var än de förekommer.”

  Men du måste väl sortera och prioritera lite.

 15. Leif Strandberg
  2018-01-21 kl. 12:05

  I Gammelvänstern studerade vi Hegels dialektik och lärde oss att i visst läge slår kvantitet över i ny kvalitet. Det är precis det som har hänt i Sverige. Under slutet av 1900- och början av 2000-talet deltog jag i många arrangemang på mångkulturella centra både i Fittja, Malmö och Tensta. Jag arbetade med mentorskap och utvecklingssamtal i skolor i Rinkeby, Rosengård, Biskopsgården, Ronna m fl orter. I början kändes det som att det ”mångkulturella” vilade tryggt i en svensk kontext (läroplaner och skollagar). Men efter 2015 har allt ändrats. Det mångkulturella tog över. Sverige försvann (i de nämnda orterna). Gå en lunchsväng på gågatan i Tensta – och fundera över vart Sverige tog vägen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.