Stalin som politiker (5): “Fake news” 1930

Stalin ligger och läser UNT

ör att eventuellt få ökad klarhet i den egendomliga processen mot “Industripartiet” i november 1930 gick jag in på DN:s, SvD:s och UNT:s digitala tidningsarkiv för 1930. På de två första fanns det ett och annat som skulle vara av värde, men de överskuggades av den störtflod av nyheter som mötte mig i UNT (Uppsala Nya Tidning).

Många har fått för sig att det här med “falska nyheter”, eller “fake news” var något som Putin, Russia Today och Sputnik News uppfann 2014 och som sedan övertogs av deras “insider” i Vita Huset, Donald Trump. De mer insiktsfulla kanske har velat lägga tillkomsten tidigare, under Internets vidgade inflytande.

Annat var det förr i tiden, heter det, då journalisterna, åtminstone i landsortspressen, bedrev ett aktsamt arbete med källkritik och inte, som de usla kvällstidningarna i storstäderna, tog in vad som helst.

När man nu läser UNT från 1930 får man ett intryck av att inget rykte, ingen förflugen nyhet någonstans i Europa, var för opålitlig för att ändå platsa i UNT:s spalter. Mitt intryck är att DN och SvD åtminstone låg på de fejkade nyheterna något dygn för att kolla upp dem; på UNT kom de in på raken. Bara under tolv månader ska Stalin ha blivit dödad eller sårad i tre attentat och revolution i Ryssland skall ha utbrutit minst fem gånger (rubriker i fetstil, delar av brödtexten i kursiv):

Nyheter i Uppsala Nya Tidning under 1930

[1 februari] Stalin håller sig vid makten genom skräckvälde
Dagliga avrättningar, ibland upp till 60 stycken. Enligt Kerenskij och Miljukov i Paris söker folkkommissarie Stalin genomtvinga kollektivismens idé i byarna, men detta stöter överallt på motstånd. Hellre än att låta jord och redskap konfiskeras, bränner bönderna sina gårdar och ägodelar, vilket för närvarande försiggår i sådan utsträckning att det utbrutit hungersnöd…

[28 februari] Motrevolutionär sammansvärjning i Ukraina
Attentat planerade emot Stalin, Kamenev och Vorosjilov. Enligt ett Londontelegram till “Stockholmstidningen” meddelas från Moskva…

[6 mars] Sovjetterrorn emot bönderna allt hårdare
Barn under fyra år fråntagna mödrarna. “Lokal-Anzeigers” lokalkorrespondent i Warszawa telegraferar…

[21 mars] Omvälvning i Sovjetriket?
Rykten om palatsrevolution inom Kreml. Till “Nya Dagligt Allehanda” telegraferas från London att “Morning Post” meddelar ur säker källa att det för närvarande pågår en omvälvning i Ryssland och att Stalin tvingats avgå…

[28 mars] Stalin skjuten av en vaktpost?
En obekräftad uppgift från Tallinn. Även rykten om att ett attentat förövats. Telegram till “Stockholms Dagblad” från Köpenhamn enligt meddelande från Tallinn ska en soldat som stod på vakt i Kreml i Moskva dödat Stalin med ett gevärsskott… Enligt en annan uppgift har Stalin blivit livsfarligt skadad.

[4 april] Stalin skall övervakas
Särskild kommitté tillsatt för ändamålet. Enligt från Moskva till Riga anlända uppgifter har i Moskva bildats en speciell kommitté för att övervaka Stalins politik och se till att han inte utfärdar bestämmelser som är ägnade att öka oron och missnöjet…

[19 april] Trotskij hemkallas till Ryssland?
Uppgives vara erbjuden ledningen av agrarpolitiken. Enligt telegram till “Libérté” skall en representant för Radek ha anlänt till Konstantinopel för att å Sovjetregeringens vägnar förhandla med Trotskij om dennes återkomst till Moskva…

[12 juni] Stalin inför partikongressen
Skall diktatorn förmå hålla sin ställning? En Moskvakorrespondent till en rysk socialistisk emigranttidning har intervjuat en i onåd fallen kommunistisk förtroendeman som var övertygad om att det allmänna missnöjet med Stalin kommer att ta sig uttryck på den kommunistiska partikongressen 15 juni…

[17 juni] Förestående omvälvningar i Sovjetryssland
En amerikansk observatörs spådom. Stalin har kört fast – beslöjad kapitalistisk utveckling… Det nya regemente som kommer att avlösa Stalins kommer att ställa sig betydligt vänligare mot kapitalismen…

[13 augusti] Komplott mot Stalin upptäckt
Planer på motrevolution i Ryssland. Enligt meddelande från Moskva till “Stockholms Dagblad” har en komplott mot Stalin upptäckts i 18:e artilleribrigaden…. “Chicago Tribune” avslöjar ett hemligt sammanträde hos general Miller i Paris, general Kutjepovs efterträdare för den kontrarevolutionära rörelsen… Vid detta möte skola ha utarbetats planer på bredare bas för motrevolutionen… tiotusentals soldater har deserterat och i Vladivostok finnes för närvarande 10.000 revolterande marinsoldater.

[16 augusti] Bolsjevikledarna göra förberedelser för eventuell flykt
Stora penningplaceringar i utländska banker. Reservfond ställes till Stalins disposition… Pengarna skola dels användas för att finansiera den internationella kommunistpropagandan och dels tjänstgöra som en reservfond att utnyttjas för den händelse revolutionära oroligheter skulle tvinga kommunistledarna fly ur Ryssland…

[20 augusti] Rykten om revolution i Ryssland
Stora delar av landet uppgives vara i de upproriskas händer. Revolutionsplanen utarbetad av general Kutjepov? Till “Göteborgs Posten” telegraferas från Berlin: Bukaresttidningen “Tzaras” offentliggör en underrättelse enligt vilken revolution utbrutit över hela Ryssland… utarbetad i detalj av general Kutjepov i Paris.

[27 september] Stalin beskylls för betydande svindlerier
Försäljning av konfiskerat gods för egen del. En del av “järnfonden” insatt som privategendom. Från London telegraferas till “Berlingske Tidende” att “Daily Mail” har mottagit ett uppseendeväckande meddelande från hemlig källa i Moskva gående ut på att Stalin gjort sig skyldig till jättesvindlerier gentemot ryska staten…

[20 oktober] Revolution planeras i Ryssland?
Stark opposition emot kommunistiska partiexekutiven. Krisen inom jordbruket har nått bristningsgränsen. En lika allvarlig som vittförgrenad konspiration har enligt “Daily Mail” uppdagats av Sovjets hemliga polis. Ett hemligt memorandum från Stalin till hans trognaste medarbetare har kommit i orätta händer…

[1 november] Situationen nu kritisk i Ryssland
Motsatserna inom kommunistpartiet starkt tillspetsade. Stalin tystar ner alla obekväma kritiker. Enligt vad “Vossische Zeitung” meddelar från Moskva…

[10 november] Militärkupp i Moskva avslöjad
Stalin skulle häktas på revolutionsdagen.Tidningen “Kurjer Varszawski” berättar om en planlagd militärkupp i Moskva…

[12 november] Ryssland anklagar Frankrike för understöd åt kontrarevolutionärer
Franska generalstaben uppgives ha förberett väpnad intervention till i år. “Industripartiet” sökte skapa kris, påstår åklagaren Krylenko. Sovjetiska telegrambyrån “Tass” meddelar…

[15 november] Nya bondeuppror i Ryssland
Befolkningen missnöjd med den forcerade kollektiviseringen. Två byar fullständigt jämnade med marken. Enligt uppgifter till tidningarna i de lettisk-ryska gränstrakterna…

[15 november] Ny sammansvärjning emot Stalin
Från Riga telegraferas till “Uusi Suomi” att enligt från polsk källa härstammande uppgifter har en ny sammansvärjning avslöjats bland de röda trupperna i Moskva…

[21 november] Ny komplott avslöjad i Ryssland
Från Riga telegraferas till “Helsingin Sanomat” att tjekan (GPU) i Sovjetryssland återigen har avslöjat en militär komplott…

[22 november] Nya revoltrykten från Ryssland
En dementerad uppgift om att Stalin mördats. På fredagen meddelade telegram från såväl Berlin som Paris att Stalin fallit offer för ett attentat och mördats.

[2 december] Striden om makten i Ryssland
Vorosjilov hotar Stalin. Tidningen “Le Journal” i Paris innehåller en redogörelse för det aktuella läget i Ryssland…

[2 december] Bonderesningar på en mängd orter i Ryssland
Tidningen “Riga” offentliggör en rad nyheter vilka bekräfta ryktena om bonderesningar på en mängd orter på andra sidan gränsen… Tidningen “Pirmdiana” omtalar att man från en klockstapel i närheten av gränsen de senaste dagarna observerat att flera byar bombarderats av artilleri.

…ooOoo…

Allt var inte lögn, en del var sanningar som gavs överdrivna proportioner, annat var halvsanningar, en del misstolkningar och en hel del önsketänkande eller medvetet vilseledande texter.

För att göra UNT rättvisa vill jag påpeka att samma desinformationsflöde drabbade stora delar av den västerländska pressen vid denna tid. Den kulminerade i november, samtidigt med rättegången
mot Leonid Ramzin och hans medåtalade i “Industripartiet”. Man kan undra om desinformationsflödet utgick från någon central källa och hade något syfte? Enligt de vetenskapliga böckerna om Stalin och Sovjetunionen verkar Riga ha fungerat som spridningsort.

Hursomhelst, de falska nyheterna verkar ha inneburit Stalins massmediala genombrott. Som jag påpekat tidigare är det 1930 som Stalin börjar bli “känd” utanför Ryssland.

Den amerikanske journalisten Eugene Lyons (född i Vitryssland av föräldrar emigrerade till USA 1907) beviljades 23 november, med mycket kort varsel, en intervju med Stalin. Det var den första på flera år med en utländsk journalist och väckte stort uppseende. Lyons började med att underfundigt fråga om Stalin kunde bekräfta att han inte var mördad?

– Jo, det gör jag gärna. Men jag tycker illa om att ta brödet ur munnen på de där korrespondenterna i Riga…

Han tyckte synd om de utlandskorrespondenter som tvingades fabricera falska reportage för att tillfredsställa de politiska nyckerna hos deras “kapitalistiska ägare”. Men huvudsyftet med intervjun var att förbättra de sovjetisk-amerikanska relationerna.

Mitt i intervjun dök plötsligt Kliment Vorosjilov upp som för att ytterligare understryka att det inte rådde något dåligt förhållande mellan dem.

Stalin och Vorosjilov

Det hela var mycket gemytligt och drog ut på tiden. Lyons var tvungen ringa sin hustru och säga att han skulle bli sen.

– Men var håller du hus?
– Nja, jag är bara här uppe i Kreml och snackar med Stalin och Vorosjilov…
?


Eugene Lyons skulle snart utveckla sig till en mycket uttalad anti-kommunist. Men i sina memoarer skulle han ändå medge att hur mycket han än hade kommit att avsky det sovjetiska systemet kunde han inte låta bli att tycka om Stalin “rent personligt”:

“Det fanns så lite gemensamt mellan den ofelbare förgudade Stalin som utvecklats till en politisk myt och den Stalin som jag hade träffat. I den enkelhet, som imponerade på mig mer än något annat drag i hans personlighet, fanns ingenting av låtsasspel, ingen antydan till falskhet eller tillgjordhet. Hans vänlighet var inte politikerns “ryggdunkande” av “gammal gosse” utan något medfött, något som kändes äkta. I hans anspråkslöshet fanns det inget pretentiöst.” (Assigment in Utopia, 1937, sidan 390).


Gå vidare till del 6 >>

  8 kommentarer for “Stalin som politiker (5): “Fake news” 1930

 1. Anders Persson skriver:

  Första notisen var inte “fake news”. Aleksander Kerenskij och Pavel Miljukov (utrikesminister några månader 1917) hade talat inför den “socialradikala” gruppen i franska parlamentet. Fortsättningen lyder:

  “…att det utbrutit hungersnöd, vilken omfattar cirka fem miljoner människor. Ladorna står tomma, gårdarna äro nedbrända och den ej brukade arealen stiger för varje dag, medan bönderna som hemlösa draga runt i landet.”

  Detta är en helt riktig beskrivning, som dock skulle bringa K&M i konflikt med dagens ukrainska historieskrivning där svälten 1930–32 kallas “Holodomor”, medveten folkmordspolitik.

  Att bönderna protesterade kan man ha förståelse för, men inte att det skedde genom kollektivt självmord. Bönderna lät också förstöra traktorer och skördetröskor. Det fanns därför fysiskt inga chanser att rädda folket från döden.

  Kanske hade bönderna blivit ilurade att omvärlden skulle intervenera eller Moskva inställa kollektiviseringen. Inte första gången ukrainarna blir bedragna…

 2. Bertil Carlman skriver:

  Spännande värre!

 3. Anders Persson skriver:

  Jag vill till ovanstående lägga att under mina resor kors och tvärs i världen har jag aldrig träffat så vansinnigt snälla människor som i Ukraina. Även ukrainare som jag misstänkte hade nationalist-fascistiska sympatier var på det personliga planet enormt snälla.

  När jag blev tillfrågad om vad jag tyckte om Ukraina svarade jag att “ni är så vansinnigt snälla och goa”. (Se andra halvan av denna artikel).

  Detta tog de givetvis som en komplimang, så jag fick försiktigt lägga till:

  – Men ni är alltför snälla…

  Ukrainarna hade gärna kunnat vara en a-a-a-aning mer cyniska, misstänksamma eller otjänstvilliga – de hade varit “snälla” ändå. Men det hade gjort dem bättre rustade i denna “onda värld”.

  Enligt någon statistik framtagen i Kiev uppskattar ukrainarna ryssarna mer än vad ryssarna uppskattar ukrainarna. Det kan bl a bero på att ryssarna tycker att ukrainarna i sin bondska naivitet varit så lätta för Väst att bedra.

 4. Lars Jansson skriver:

  Det är beundransvärt mycket arkivarbete du ägnar dig åt. Resultatet är ibland slående likt de nyheter som vi ser idag. Det är inte bara Putin som gömt massor med pengar i utländska banker utan det gjorde tydligen även Stalin. Men att presentera Stalin som en ganska trevlig prick, som Eugene Lyons gör, går naturligtvis inte för sig. Vi vet ju att alla ledare som västvärlden (världssamfundet) inte gillar, som Mao, Khadaffi eller Saddam Hussein är patologiskt onda människor. När däremot USS Vincennes sköt ner ett iransk passagerarplan med 274 passagerare ombord den 3 juli 1988 var det ett tragiskt misstag, som visserligen USA inte betalat något skadestånd eller ens bett om ursäkt för. Men onda handlingar av Västvärlden beror aldrig på ondska, utan på sin höjd collateral damage.

 5. Mats Larsson skriver:

  Det pågående presidentvalet i Ukraina verkar ha ändrat ryssarnas inställning.

  Som jämförelse var det senaste presidentvalet i Ryssland lika underhållande som att titta på gamla tiders testbild.

 6. Jan Arvid Götesson skriver:

  Lars Jansson skrev: ”USA inte betalat något skadestånd eller ens bett om ursäkt för”.

  Internationella domstolen, Överenskommelse i godo mellan Amerikas förenta staters regering och Islamska republiken Irans regering, undertecknad 9 februari 1996: ”Förenta staterna skall betala 131 800 000 förentstatska daler, därav 61 800 000 förentstatska daler till de efterlevande efter de 248 iranska offren”.

  Har Lars Jansson belägg på att dessa summor icke betalats ut?

  Washington Post 6 juli 1988: ”Reagan … skickade en … diplomatisk note … som uttryckte ’djupt beklagande’ … Reagan … svarade ’Ja’ när han tillfrågades huruvida han ansåg att hans meddelande till Teheran var en ursäkt”.

  Statschefens halvkvädna ursäkt är, enligt min mening, försvagad eller motsagd eftersom den 1) icke är skriftlig 2) inte åtföljs av ett medgivande att befälhavare i Förenta staternas flotta är skyldiga till att ha vållat dödsoffren 3) motsagts av (då) vicepresident George Bush den äldre. Dock inte helt obefintlig.

 7. Jan Arvid Götesson skriver:

  Var nedskjutningen av den iranska civila flygplanet ett misstag? Vi vet att Förenta staterna i konflikter har tillämpat taktik som dödar många civila, och att statsledningen varit medveten om det – alltså ont uppsåt. Förenta staterna har även dödat många civila med likgiltighetsuppsåt.

  I fallet USS Vincennes och Iran Air 655 och finns ingen bevisning för att ansvaret ligger högre än på fartygets befälhavare (utom det indirekta ansvaret att alls ha örlogsfartyg i området). Rätta mig om jag har fel.

  Däremot har Förenta staternas ledning handlat felaktigt och ovärdigt i efterspelet. Fartygsbefälet borde ha ställts till svars, och en skriftlig ursäkt överlämnats.

  Ursäkta denna avämnes diskussion.

 8. Björn Nilsson skriver:

  UNT gavs alltså ut i en stad där läsarna till viss grad borde vara akademiker, grundligt skolade i källkritik och textanalys, vilket borde ha inympat viss skepsis hos dem mot sensationsjournalistik – eller?

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.