Förvirrat klipp från SVT-webb (Personerna har inget med artikeln i övrigt att göra)

Nu inför valet hetsar medierna om skolan allt mer. I SVT ska man nu granska igen. Via hashtaggen #DINRÖST ska alla ”vanliga” delge sina erfarenheter och åsikter för att peta i såret och röra runt och göra allt än mer förvirrat. Så känns det.

I 40 år har jag diskuterat skolan. I 30 har nedmonteringen oavbrutet pågått. Trots allt trumpetande de senaste 20 om att nu ska utvecklingen vändas och skolresultaten upp, har rutschandet utför bara fortsatt. Alla riksdagspartier är ansvariga för detta (möjligen utom SD).

I 40 år har jag också skrivit om saken, 100-tals artiklar och tre böcker, men ytterst få har lyssnat. En klapp på axeln då och då, men utanför själva skolvardagsvärlden har jag talat (skrivit) för stendöva öron. De som vill ha #minröst nu kan klicka här och sedan skrolla bland nästan 300 artiklar om skolan här på bloggen (åtminstone 200 skrivna av mig), eller beställa mina tre böcker.

Det är kört!
Till er som fortfarande tror att det faktiskt är möjligt att vända skolutvecklingen (jag tvivlar numera starkt på det), alltså att locka fler unga bildningsintresserade till läraryrket, att utbilda bättre lärare, att generellt höja elevresultaten, att stoppa skolsegregationen, att skolan åter ska få någon betydelse för stärkandet av demokratin i landet… vill jag säga: Det är kört!

En allmän rimligt likvärdig skola – som vi faktiskt hade fram till mitten av 70-talet – kommer inte att återupprättas. Det beror inte på att det inte finns tänkbara reformer som skulle leda i rätt riktning. Nej, vid sidan av att en helt ny bransch för att tjäna snabba pengar för smarta entreprenörer på skattebetalarnas bekostnad är orsaken att vår nyliberala överhet inte vill ha en jämlik skola, de tror inte på den. Och de tror inte ens på att den någonsin funnits.

Den skola vi fått är precis vad den nyliberala överheten hela tiden önskat sig. Den har bytt affärsidén bildning åt alla mot omsorg (sysselsättning/terapi) åt alla. Den måste fungera för att hindra barn och unga att driva omkring på stan och ägna sig åt kriminalitet. Det är det enda som är absolut oundgängligt i dagens skola. Inget annat gäller generellt alla barn och unga, allt annat går att kompromissa om. Därför kommer säkert skolplikten att bestå.

Idéerna om bildning åt alla i ett demokratiskt medborgarperspektiv är alltså stendöda – ur makthavarnas perspektiv. Kampen för frihet från okunskap har konverterats till varje enskild elevs (och/eller deras föräldrars) rätt att välja den skola man önskar och gillar. Alltså, en enfaldig valfrihet har ersatt det demokratiska medborgarperspektivet. Skolor med bildningsambitioner kommer att befolkas av dem som förstår utbildningens betydelse. Klass- och och kulturklyftorna sköter sorteringen, vilket i sin tur borgar för en allt djupare segregation.

Den som inte inser detta måste antingen vara väl betald för sina åsikter eller starkt beroende av någon auktoritär normsättare.

Skolans dolda ”värdegrund”
Den nakna sanningen är alltså att i det nyliberala samhället är utjämning av skillnader på bildnings- och kulturområdet icke önskvärd, man hävdar att människor är så olika och har så olika behov och önskemål att det till och med är övergrepp att utjämna sådana olikheter (kränka personligheter). I detta samhälle kommer agnarna helt automatiskt att sållas från vetet och där passar stor okontrollerad invandring som hand i handske. Det öppnar för acceptans av en obildad helt oorganiserad och ghettoiserad underklass, ett modernt lättrekryterbart trasproletariat, enkelt igenkännbart på språk, beteende och utseende, som drillas att snällt ställa sig med mössan i hand och tigga om enkla påhugg för att ha råd med tak över huvud och fritt kunna välja, skräpmat, droger och medieupplevelser – människor av kött och blod som de där uppe inte ska behöva bry sig om. De kunde ju ha valt något annat i valfrihetsparadiset.

Det är cynisk ”socialdarwinism” – en mischmasch av Darwins ”Naturliga urval” och Spencers ”Suvival of the fittest”.

Förbjud religiösa friskolor!
S gick i söndags ut med kravet inför valet; Förbjud religiösa friskolor. Bra förstås, men obegripligt mjäkigt. Frågan jag genast ställer mig är hur i h-e S någonsin har kunnat gå med på något sådant. Friskolesystemet i allmänhet, det fria skolvalet, skolpengen, kommunaliseringen – allt låter man vara. Ledande Socialdemokrater är satta i nyliberal karantän med hårt spända tumskruvar. De är så svaga nu att de måste gå med på vad som helst för att ha ens en susning att klösa sig fast i Rosenbad efter valet.

Det här var mitt bidrag till #DINRÖST i SVT:s skolgranskning – om någon är intresserad.

Föregående artikelVARFÖR HJÄLPER STATEN KLARNA ATT LURA AV OSS PENGAR?
Nästa artikelÅRETS SVENSK 2016
Knut Lindelöf
Redaktör för lindelof.nu, skribent och författare. Pensionerad mellanstadielärare och skolledare. Bosatt i Uppsala.

16 KOMMENTARER

 1. Evolutionsteorin har snedvridits. Det är den bäst anpassade som för sitt arv vidare och inte den starkaste. Men denna snedvridning av teorin passar in den liberala teorin om konkurrensen som den drivande kraften i utvecklingen. Problemet med konkurrensen är att den i slutänden leder till monopol, det ligger i sakens natur. Friskolesystemet kommer till slut att innebära att ett fåtal stora aktörer kommer att sköta all utbildning under universitetsnivå. Den biologiska evolutionen visar istället upp motsatsen, den har lett till en ökad (eller en bibehållen) biologisk mångfald.

 2. Var nu inte så dystopisk Knut! Skolan är demokratisk. Det visste redan skämttecknaren S. Lindén på 70-talet. En moder frågar sin gosse som kommit hem från skolan: ”Hur har dagen varit?” Gossen svarar: ”Vi har fått en väldigt demokratisk mattelärare. Han kan lika lite som vi.”

 3. Knut! Något av det absolut bästa som skrivits i skolfrågan. Kort och koncist, som alla inlägg som bygger på lång erfarenhet och inte allmänna åsikter av korrekt typ. Håller med om allt.

  Stämmer med min egen lärarerfarenhet vid St Eriks Gymnasium, där jag fick sparken för att jag begick misstaget att tro att jag skulle arbeta som lärare. Men jag var inte tillräckligt slug. Skulle t o m kunna säga att: de svenska skoleleverna får i allt högre grad lära sig undvika och tacka nej till verkligheten och kunskap. Naturligtvis kommer det härskande skiktet nu som alltid se till att deras telningar får lära sig hur man tar och behåller makten, varvid naturligtvis verklig kunskap behövs.

  Åk till Gripsholms slott och betrakta de leksaker den tidens härskare försåg sina blivande arvingar med. Riktiga grejor!

 4. Bertil C!
  Jag tar din lilla kommentar som ett skämt, men har svårt att skratta åt eländet. Du får förlåta mig.

 5. Christer Olsson!
  Jag vill gärna förstå vad du säger om ”evolutionen”, men går bet på det! På vilket sätt har ”teorin” om evolutionen ”snedvridits”? Det är ju genom att se hur det fungerar i praktiken det står klart att det handlar om överlevnaden för de som anpassar sig bäst. Vem som är starkast har ingenting med artens eller släktets överlevnad, utan bara med individens, fram- eller undergång och som sådant ligger det utanför det naturvetenskapliga perspektivet.

  Den ekonomiska konkurrensen är ytterligare en annan sak. När det gäller skolan har den nu visat en (för många, förmodligen de flesta) oförutsedd effekt när den släppts fri inom utbildningsområdet. Såväl kunskaper som färdigheter sjunker på bred front i den svenska skolan! Och vår förmåga till anpassning i en ständigt föränderlig värld följer med nedåt på det sluttande planet.

  En av vår tids stormakter har redan tagit ett starkt grepp om tänkandet i Sverige. Vad ska vi göra mot det?

 6. Knut L!
  Jag ser nu att även du har börjat inse att läget är ganska dystert. Det gäller ju inte bara inom skolan. Segregationen och ojämlikheten ökar och vi kan inte göra så mycket åt detta.

  Å andra sidan är det väl egentligen inte så konstigt att den hårt arbetande och ansvarstagande medel- och överklassen ser till att deras intressen i första hand blir tillgodosedda? För att uppnå regeringsmakten måste alla partier med maktambitioner förhålla sig till detta. Det har ”sossekratin” förstått och handlar därefter.

  Någon katastrof är det dock inte fråga om. Vi blir ett land som alla andra helt enkelt. Och än så länge har vi väldigt mycket välfärd kvar. Utförsbacken kommer att bli lång innan vi landar nånstans på USAs nivå. Och det är väl inte det sämsta?

 7. Den biologiska evolutionsteorin grundas på arvet, variationen mellan individer i en population och selektionen. Evolutionen verkar på individnivå (så anses det nu, men evolutionsteorin är bara en teori). Spencers tankar ledde till vad som kallas socialdarwinism när Darwins tankar applicerades på mänsklig kultur. De som var sämre anpassade slogs ut. Det är här snedvridningen sker. De som var bäst kunde konkurrera ut de som var lite sämre. Ekonomer hävdar t ex hela tiden att konkurrens är bra, de dåliga företagen slås ut, de bra överlever. I skolans värld gäller konkurrens. Du måste ha bättre betyg än dina skolkamrater annars riskerar du att inte komma in på högre utbildning. Betyg är ett sorteringsinstrument. Detta har naturligtvis ingenting med evolutionsteorin att göra, utan är en kulturell skapelse.

  Liberaler ansluter sig till dogmen att det är konkurrensen (som betyg t ex) driver samhället framåt. Jag menar att det istället är samarbete som driver utvecklingen.

 8. PS. Aldrig har jag sett så många avbrutna blyertspennor skräpande på golven som i Centralskolan i Norberg, dit jag hade ärende häromdan. Har man glömt att: pennan är mäktigare än svärdet. Eller behövs inte pennor längre? Varför delas de då ut till eleverna?

 9. Tack för tankefördjupningen, Crister! Det är mycket intressant att diskutera evolutionen, men vi får nog göra det i en annan tråd.

  Något av det mest hoppfulla jag läst här på bloggen säger du i ditt senaste inläggs sista mening. Har du några konkreta bevis för tesen att det skulle vara ”samarbete som driver utvecklingen”? Gärna med koppling direkt till skolfrågan då!

 10. Darwin såg den biologiska evolutionen som en verkansstyrd process. Men visst finns det verkansmekanismer såväl i skolan som idet dagliga livet i stort (”beröm och klander”, ”straff och belöningar” och så vidare).

  Men det som präglar dagens svenska skola är väl ändå dess marknadsfundamentalism och att man faktiskt helst inte vill veta av verkansstyrningens betydelse och därför också gärna nonchalerar den. Den är för biologisk och därför inte tillräckligt ”fin”.

 11. Bevis, nej men i biologiska system t ex människokroppen har miljarder celler utvecklar ett intrikat samarbete. Min teori är att detta förmodligen är en av de dominerande drivkrafterna. Människans exempellösa förmåga till samarbete har lett till att vi kunnat kolonisera hela jorden. Samarbete som resulterat i månfärder, Öresundsbroar etc etc. Vi måste slå hål på nyliberalernas konkurrenstänkande som i viss mån har sina rötter hos Spencer. Varför inte börja i skolan? Avskaffa friskolorna. Bjud in forskare till skolklasserna så lär de barnen hur viktigt det är med faktakunskaper. Och hur roligt det är att kunna saker.

 12. Knut!
  Din kommentar till SvT:s granskning ansluter jag mig till, då den är välskriven och genomtänkt. Budskapet är dystert men faktaspäckat.

  I dagens Sverige har överheten och delar av den övre medelklassen säkerställt utbildning för sina egna. Vilket låter sig effektiv göras då vårt högteknologiska produktionssystem inte behöver mer än ungefär 30-50% av varje årskull barn och ungdomar i skolutbildning.

  Det blir intressant att se hur de tänkt sig avveckla. Det kan ju inte drälla runt ungar hur som helst i samhället. Det blir samordnade insatser och många ungdomar erbjuds enklare arbete i olika former.

  Missbruk och kriminalitet ökar, etniska konflikter likaså, men produktionen och BNP hotas inte. Profiter hämtas i ännu högre grad ut av hungriga profitörer.

  Den demokratiska och medborgerliga rätten till utbildning utplånas. Ett hot mot hela det demokratiska systemet. Ungdomar utan kunskaper och rotlösa i sin egen kultur.

  Stor, sorg o vrede efter 34 år som lärare…

 13. Det elände den svenska skolan har hamnat i beror på att svensk skolpolitik varit extremt opportunistisk jämfört med andra länders, t ex Frankrikes och Finlands. Man kan diskutera när denna tendens inleddes, men den går i varje fall tillbaka till 70-talet. Opportunismen bestod i att politiker – av alla schatteringar – fann det lämpligt att låta skolan ”lösa” alla möjliga slags samhällsproblem, alldeles oavsett om skolan kunde lösa dem eller inte. Visst kan man säga att syftet med de olika reformerna på pappret var gott, men tyvärr glömde man i hastigheten att vägen till helvetet är kantad med goda avsikter.

  Länge tänkte man att det inte gör så mycket om man experimenterar lite med skolan och dess läroplaner. Skulle man göra något galet kommer den naturligt konservativa (i god mening) lärarkåren att rätta till misstagen. Huvudsaken var att man kunde peka på något som väljarna kunde tänkas gilla. Hela havet stormade på ett underbart och kreativt sätt till dess att kraschen kom.

 14. Knut L!
  Till din analys vill jag lägga till att vi skall skilja på ”utbildning” och ”bildning”. Det översta skiktet i det delade skolväsendet förmedlar inte bildning utan utbildning. Utbildning är i och för sig (bokstavligen) livsviktig, och som Sven Fagerberg insåg blir en praktiskt verksam människa mer ”bildad” än en skönande. Men idag är det slags bildning som inbegriper att veta vad ord betyder på avskrivning. Ett exempel: även i texter publicerade på den utmärkta väbplatsen lindelof.nu har skribenter förlorat kunskapen om vad ordet ”nationell” betyder; kanske är de påverkade av språkfel som ”nationella prov”. Påståendet att även utbildade förlorar språket är inte löst tyckande utan mätbart i högskoleprovet. Även de utbildade blir mindre kapabla att tänka fritt.

 15. Tror inte man behöver sylta in Darwin, frid över hans minne, i frågan om den svenska skolans totala haveri. Härvid räcker det med s k bondförnuft och någon erfarenhet av skollivet som sådant. Den som har ögon: se, den som även öron: höre. I går var det ännu ett underhållningsprogram med en Belinda som samtalsförstörare i vilket minst tvenne professorer deltog och bekämpade och förminskade varandra. Där talade man sig också varm för behovet av islamska och kristet fundamentalistiska skolor. Allt som vanligt i svensk underhållningstelevision. Emellertid, vi har även den s k Kunskapskanalen som av outgrundlig anledning sänds i det uråldriga marknätet. Häpna!

 16. Leif Stålhammer!
  Om man med Darwin menar hans specifika styrmekanism så håller jag inte med om att han är irrelevant i skolsammanhang.

  Skolans förfall började ju som Per-Olov Käll påpekat redan på 1970-talet. Då man i något slags ”kulturrevolutionärt” nit skulle göra rent hus med just denna speciella styrordning, som varit skolans sedan dess begynnelse. Eleverna skulle ”förstå” allt.

  Detta ledde förstås till kaos i skolorna och en ny styrordning var av nöden. Och i början av 1990-talet trodde man sig ha funnit denna i marknadsmekanismen. Eleverna skulle nu bli ”kunder”.

  Idag, ett kvarts sekel senare, vet vi att detta system bara gjort ont värre. Men i det politiska etablissemanget finns det just nu ingen opinion för att göra slut på det.

Välkommen, du är nu inloggad! Håll god ton. Inga personangrepp!

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.