SVEN-ERIC LIEDMAN: ETT MEDLEMSKAP I NATO SKULLE BARA ÖKA VÅR OTRYGGHET

Skärmdump

Några korta citat:

”Men Nato utvidgades och kröp närmare och närmare den ryska gränsen. Den militära logiken kräver en fiende. Islam räckte inte, det krävdes också Ryssland. Det militärindustriella komplexet (för att nu använda president Eisenhowers utmärkta beteckning) måste fortsätta på högvarv. […]

2000-talet har hittills varit ett katastrofalt århundrade. Det är Putins tid. Det är terrorattackernas tid och tiden för krigen i Afghanistan, i Irak och i Syrien. Och nu Rysslands krig mot Ukraina.

Sveriges traditionella linje är inte heroisk. Men det är det klokaste alternativet i en mörk situation. Ett medlemskap i Nato skulle bara öka vår otrygghet.”

DN Kulturdelen 21 april 2022

... är läst 521 gånger!

  13 kommentarer for “SVEN-ERIC LIEDMAN: ETT MEDLEMSKAP I NATO SKULLE BARA ÖKA VÅR OTRYGGHET

 1. Rolf Nilsson skriver:

  Vill kommentera de här två styckena i Liedmans artikel.

  ”Inte för att Putin förtjänar någon som helst tilltro. Han är en avskyvärd figur. Han har snart utplånat de sista resterna av den ryska demokrati som man åtminstone kunde ana på 90-talet. Han har gett oligarkerna fritt spelrum och är själv den kanske störste bland dem. Han har redan fört ett antal grymma krig, i Tjetjenien, i Georgien, i Syrien, i östra Ukraina. Han har norpat åt sig Krim.”

  och

  ”Det finns all anledning att avsky Putin.”

  Jag finner det märkligt att det är så lätt att använda ord som ’lätt att avsky’, ’en avskyvärd figur’ om just Putin. Tvivlar på att SEL skrivit så om någon amerikansk president, trots att det funnits betydligt större anledning.

  Den ryska ’demokratin’ på 90-talet har jag förstått innebar en drastisk sänkning av ryssarnas levnadsstandard och medellivslängd, plus en lika drastisk ökning av antalet oligarker, som fritt kunde plundra landet. Och oligarkernas utrymme har enligt uppgifter faktiskt begränsats av just Putin.

  De grymma krigen är samtliga anstiftade av USA och Krim har historiskt alltid tillhört Ryssland plus att befolkningen röstat för att tillhöra Ryssland. Folkrättsligt lär det ha varit en egen republik med rätt att fatta ett sådant beslut, därom kan de lärde fortsätta att tvista medan Krim-borna åtnjuter fred.

  Märkligt att SEL bortser från allt detta. Han borde i stället angripa roten till det onda, nämligen USA:s geopolitiska strävanden i enbart eget (d v s finans- och bolagseliternas) intresse.

 2. Knut Lindelöf skriver:

  Rolf N!
  Man kan som bekant tycka vad man vill i alla dessa komplicerade historiska, ekonomiska och politiska frågor. Men just nu gäller det Sveriges eventuella medlemskap i Nato. Och i detta har SEL helt rätt. Osäkerheten kommer bara att öka. Huvudskaen är hatten!

 3. Tommy Sjöberg skriver:

  Rolf N!
  Om du är intresserad av en mer nyanserad bild av kriget i Ukraina och dess historia kan du läsa senaste numret av Folket i Bild/kulturfront.

  Där finns en intervju med Sven Hirdman f d ambassadör i Ryssland m m.

  Och här kan du lyssna på P1:s Söndagsintervju från 13 Mars.

 4. Rolf Nilsson skriver:

  Beträffande att vi inte bör gå med i Nato är vi helt överens! Och att (s) tänker köra över kongressbeslut och hasta igenom detta är totalt odemokratiskt. Sådana beslut skall inte fattas i hastigt mod utan när det här kriget är över och både klokt folk och övriga har sansat sig och kunnat tänka över vad som bäst gagnar både Sverige och en fredligare värld. Jag drar mig till minnes att Finlands Sanna Marin är en Young Global Leader och som sådan marinerad i både det ena och det andra, vilket gör henne olämplig som beslutsfattare i det här ärendet. Vem vet, kanske Sveriges regering också är infiltrerad.

 5. Rolf Nilsson skriver:

  Tommy Sjöberg!
  Jag är prenumerant på FiB/Kulturfront och har läst intervjun med Sven Hirdman. Jag har all respekt för hans kunnande och klokskap. Inget av det han säger har någon bäring på det jag skrev i min första kommentar, snarare tvärtom. Om man utifrån ser på allt som hänt sedan WW2 tycker jag att Rysslands inställning är befogad. Nu är inte R2P något som finns i FN-stadgan, men eftersom USA infört detta begrepp borde man också respektera att Ryssland inte vill se ytterligare liv gå till spillo i det 8 år gamla kriget mot Donbass. Man har faktiskt försökt och ansträngt sig för att hitta diplomatiska lösningar, men eftersom man i USA, EU och Nato inte är intresserade av sådana har vi fått dagens situation. Att USA pratar om att försvara sin nationella säkerhet i Europa är bara absurt och säger väl allt om vad man egentligen vill åstadkomma. Det finns så mycket skrivet och dokumenterat om detta att jag inte ser någon anledning att repetera.

 6. Benkt Lundgren skriver:

  Rolf Nilsson, du är en av dem som anser att sedan kalla krigets slut är USA-imperialismen huvudfienden till världens folk. Och utifrån det drar du slutsatsen att om ett annat land som Ryssland handlar på något sätt som kan synas ”märkligt”, så är även detta USA:s fel.

  Inställningen är snarlik den som Sveriges Kommunistiska Parti hade fram till 1964, om man byter ut Ryssland mot Sovjetunionen. Och i saklighet tycker jag din åsikt i dag är på samma nivå som SKP:s åsikt för 60 år sedan. Om ”det finns mycket skrivet och dokumenterat”, som stöder din åsikt, så är det märkligt att så få håller med dig (även om det finns flera på just den här bloggen).

  Då svarar du säkert att det beror enbart på den borgerliga, USA-vänliga dominansen i massmedia. Precis så sa SKP för 60 år sedan också. De hade fel då, och du har fel nu.

 7. Rolf Nilsson skriver:

  Bengt L!
  Jag rekommenderar dig att också följa Global Politics, där finns gott om artiklar som med fakta stöder det jag sagt. Och just fakta lyser med sin frånvaro i din replik. Återkom gärna med sådana. Att rysshat och stöd för Nato och USA är dominerande i svensk massmedia har du alldeles rätt i.

 8. Benkt Lundgren skriver:

  Rolf N!
  Du beklagar dig över den antiryska, Nato-vänliga dominansen i media och efterlyser samtidigt fakta från mig. För 50 år sedan beklagade sig debattörer på högerkanten över ”hatpropagandan” mot USA. Denna förmenta hatpropaganda grundades på ett ovedersägligt faktum: USA:s brutala krig i Sydostasien. I dag har det förvisso i flera år funnits en antirysk, Nato-vänlig dominans i media, och vi var flera som reagerade mot vad vi såg som överdrifter i detta. Men för två månader sedan visade det sig att vi hade fel, det var inga överdrifter, Ryssland genomförde ett brutalt angrepp på Ukraina. Detta, Rolf Nilsson, är i dag det övergripande faktum som inte ens Global Politics kan säga emot.

 9. Rolf Nilsson skriver:

  Benkt L!
  Det som USA gjorde 2001 mot Afghanistan och 2003 mot Irak passar in på din beskrivning. Inget av länderna hotade USA. Falska förevändningar användes. Till skillnad från Ukraina, som har en förhistoria från 2004, med en upptrappning genom statskuppen 2014, efter vilken landet upprustats och tränats av Nato, där nazistiska krafter har fått ett stort inflytande och ingår i den reguljära armén, där man bekrigat den ryska befolkningen i Donbass i 8 år med 14.000 döda, där man vägrat att genomföra Minsk-avtalet, där man avböjt alla diplomatiska förslag från Ryssland för att undvika dagens krig och där utsikten faktiskt handlade om amerikansk Natobas intill den ryska gränsen med missilbatterier.

  Alla krig är brutala och jag tycker att det är hemskt att se kropparna av alla dödade unga män som förnekats en framtid. Vilket inte hindrar mig från att lägga skulden för kriget där den hör hemma – på de som inte ville se någon diplomatisk lösning av frågan. Du kan ju även jämföra med hur USA och Australien ser på Salomonöarnas säkerhetsavtal med Kina.

 10. Benkt Lundgren skriver:

  Jaja, Rolf N, du fortsätter att svälja den officiella ryska historieskrivningen med hull och hår. Det är en hållning som är mig fullkomligt främmande.

  Med risk att vara petig: USA:s båda krig i Afghanistan och Irak var katastrofala misslyckanden. Men rent rättsligt började de olika. Inget av länderna hotade USA, skriver du. Nja, det stämmer vad gäller Irak, men den afghanska regimen skyddade 2001 en person som organiserat en omfattande terrorattack på amerikansk mark. Det var orsaken till att de faktiskt fick säkerhetsrådets godkännande att störta regimen. Om de hade nöjt sig med det och dragit bort sina trupper efter regimskiftet hade mycket blod sparats. Hur debatten hade gått i en sådan tänkt situation kommer vi aldrig att få veta. Sannolikt hade talibanregimen återtagit makten så småningom, eftersom de gjort det ändå, men det vet vi nu!

 11. Rolf Nilsson skriver:

  Det finns faktaresistens. Beträffande Afghanistan krävde Talibanerna bevis för att lämna ut bin Ladin, vilket de inte fick. För övrigt var 9/11 inte bin Ladins verk, men däremot millenniets false slag-operation, vilket alla förstår som läst den litteratur som finns, t ex någon av David Griffins böcker. Men du kanske har svalt den officiella lögnen om vad som hände.

 12. Jan Arvid Götesson skriver:

  Rolf Nilsson, du skrev ”För övrigt var 9/11 inte bin Ladins verk, men däremot millenniets false flag-operation, vilket alla förstår som läst den litteratur som finns, t ex någon av David [Ray] Griffins böcker.”

  Utveckla gärna kortfattat hur det var en false-flag operation, och vad som egentligen hände, enligt de icke lögnaktiga forskningsresultat som du nämnde.

 13. Rolf Nilsson skriver:

  Jan Arvid G!
  Det räcker med två av de många oförklarliga sakerna som inträffade.

  1.Tre skyskrapor föll samman i fritt fall, rakt ner. Något som bara sker vid kontrollerad sprängning. Två av dem träffades av flyg, men inte den tredje (WCT7). Vittnen hörde explosioner. En brand åstadkommer inte de höga temperaturer som krävs för att smälta stålpelarna, vilket däremot kan åstadkommas med nanotermite. Rester av termite fanns i det damm som analyserats av oberoende forskare.

  2. Det påstås att ett flyg träffade Pentagon. Märkligt nog återfanns inga vrakrester av detta stora flygplan, det skulle ha förångats på något märkligt sätt. Väggen visade inga spår av att ha träffats av flygplanets vingar. Varken motorer eller landningsställ, som borde lämnat rester, fanns. Istället tyder allt på att Pentagon träffades av en missil. Luftförsvaret, som naturligtvis skyddar denna byggnad, användes inte. Alla filmer från de övervakningskameror som omger komplexet har hemligstämplats, utom en, som visar en explosion av något slag.

  Folk har fått bilden av flygplanen som flög in i WTC inbrända på näthinnan, eftersom de vevades om och om igen. Inga filmer visades av WCT7, som inte träffades av något flyg.

  Många fler saker finns, men man får läsa böckerna. Som sagt, läs David Ray Griffins böcker. Han har inga teorier om vad som hände, han bara pekar på saker som inte fått en tillfredsställande förklaring i den officiella rapporten. Jag har läst nedanstående böcker, till en del överlappar de förstås varandra, en del har hypoteser om vad som egentligen hände, men Griffin ställer bara frågor, börja med honom!

  9/11 – The big lie, Meyssan, Thierry 2002
  CIA och 11 september, Andreas von Bülow 2003
  Motsägelser om 11 september, Griffin, David Ray 2008
  WTC7 och dess mystiska kollaps, Griffin, David Ray 2010
  Solving 9-11 – the deception that changed the world, Bollyn, Christopher 2012
  The Trigger (om 9/11), Icke, David 2019
  20 år efter 11 september 2001, Reidar Kaarbø 2020

  Sedan finns det förstås mycket material på Youtube. Titta gärna på den 25 minuter långa videon här
  Det finns experter inom olika områden med hemsidor om ett, Arkitekter och ingenjörer
  Piloter

  Det finns inga genvägar, man måste lägga tid på att läsa, titta och lyssna om man vill förstå. Och så förstås tänka själv!

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.