SVENNING MOT LINDERBORG

Olle Svenning till angrepp mot Åsa Linderborg i DN idag. Svenning hävdar om Macron är en räddare av den franska republiken, globaliseringen och EU (ett försvar mot fascisten le Pen) mot Linderborg som ser Macron som en lika farlig populist som le Pen, men av annat slag.

Svenning skriver bl a:

Den socialistiska extremvänsterns företrädare förmår numera inte skilja på en fascistisk och en demokratisk kandidat och de lockas av likheterna mellan Le Pen och den upproriska vänstern.

... är läst 538 gånger!