Sverige hjälper USA att agera utanför FN mot Nordkorea

Kabinettssekreterare Annika Söder

USA och 20 allierade stater har under ett antal dagar med start 16 januari, deltagit i möten angående den pågående krisen på den koreanska halvön.

Ryssland och Kina, två helt avgörande stater för en lösning av den allvarliga krisen kring Nordkorea, var förvånande nog inte inbjudna. Detta trots att de i högsta grad påverkas av Nordkoreas kärnvapen i området, samt att båda nationerna har gemensamma gränser med Nordkorea.

USA och Kanada var värdar för mötet, de nordiska länderna Danmark och Norge, båda Nato-stater, deltog vid mötet. Men, även Sverige var närvarande på, inbjudna av den kanadensiska regeringen och representerades av den mycket erfarna kabinettssekreteraren Annika Söder.

På regeringskansliets hemsida finns följande information om Vancouver-gruppens möte:

Kabinettssekreterare Annika Söder deltar den 15-16 januari i ett möte i Vancouver om läget på den koreanska halvön. Värdar på mötet är USA:s och Kanadas utrikesministrar. Sverige deltar på mötet för att främja diplomatiska ansträngningar och fredliga konfliktlösningar på koreanska halvön.

Med tanke på mötets slutsatser om att belasta Nordkorea med mer kraftfulla sanktioner än vad Säkerhetsrådet gjorde, framstår den svenska närvaron och anslutningen till fler och tyngre sanktioner som ett sanslöst hyckleri. Dagen efter mötet signalerade utrikesminister Rex Tillerson dessutom att det nog inom kort blir amerikansk militär insats.

Dessutom bortser Sverige tydligen från frånvaron av rysk och kinesisk närvaro på mötet och följderna av detta. Hela världen ser nu Sveriges långvariga och framgångsrika tradition, att agera inom FN:s och Säkerhetsrådets ramar vid internationella konflikter gå i graven.

Ryssland och Kina erbjöds att efter mötets avslutande, infinna sig och få information om vad den s k Vancouver gruppen kommit fram till.

Såväl Ryssland som Kina reagerade stark på detta USA-initiativ.

The meeting whithout the major mediators in the North Korean crisis, will only create division whithin the internationell community and harm joint efforts to approriately resolve the Korean penninsula nuclear issue” said Lu Kory Chinas FM spokesman.

Folkrättsbrott
Det amerikanskt/kanadensiska initiativet står i strid med internationell lag och är dessutom ett flagrant underkännande av FN:s och Säkerhetsrådets auktoritet.

The ministry said further, ”that a situation in which some countries adopt as rules interpreters of UNSC resolutions, whithout any permission or any mandate – thus undermining the role of the UN is ”absolutely inadmissable” (Sergey Ryabkov, vice utrikesminister).

USA driver uppenbart linjen att ignorera gemensamma beslut som tagits i Säkerhetsrådet, för att därefter bortse från beslutet och agera emot FN beslut, som nu då man avser lägga ytterligare sanktioner på Nordkorea. Frågan är om detta kan vara första steget till FN:s slutgiltiga kollaps – om man nu inte ansluter till USA:s imperialistiska agenda.

Tendensen är i alla fall tydlig. USA försöker skjuta FN och säkerhetsrådet i sank. Donald Trumps häpnadsväckande tal i Generalförsamlingen tidigare under hösten, var också en bekräftelse på att man vill gå sina egna vägar utanför FN:s regelverk.

Det hela verkar emellertid fullt logiskt, då man runt om i världen agerar i strid med folkrätten, exempelvis i Syrien, där man signalerat att man tänker bli kvar i landet under överskådlig tid. Även den amerikanska basen vid Al Tanf i Syrien är en olaglig ockupation. Den totalt bristande respekten för internationell lag demonstreras helt öppet.

Ännu ett exempel är Donad Trumps massiva beväpning av Ukraina, i strid med Minskavtalet 2, vilket skapar en uppenbar risk ett verkligt förödande krig med tiotusentals offer i området. Amerikansk trupp sprider sig dessutom ohämmat – i strid med internationell lag – över den afrikanska kontinenten. Strategin är uppenbart att göra sig av med FN och dess regelverk – om organisationen vägrar lyda order. Detta görs genom upprepade hot om att dra in pengar, största finansiär som USA de facto är.

Vancouver-gruppens huvudsakliga och viktigaste beslut blev fler riktade sanktioner mot Nordkorea, utöver de som redan beslutats om av Säkerhetsrådet i FN.

Participants agree to consider and take steps to impose unilateral sanctions and further diplomatic actions that go beyond those required by the UN Securitas Council resolutions. (gemensamt uttalande från mötet)

Kanadas regerings officiella information inför mötet 16/1-18/1 2018.

Canada is gravely concerned by North Korea’s nuclear and ballistic missile programs which pose a real and growing threat to both regional and international peace and security.
We believe a negotiated dip to mere solution is both essential and possible, and we have constantally release for a peaceful, diplomatic approach to North Korea.

Canada will continue to work with its allies and regional partners in pursuing our common objective of a secure and stable Korean peninsula.

The Vancouver group of foreign ministers from around the globe will meet to demonstrate solidarity in opposition to strengthen diplomatic efforts toward a secure, prosporous and denuclearized Korean peninsula.

To this end foreign ministers will also discuss ways to increace the effectiveness of the Global sanctions regime at a rulesbased internationel order.

Idag har för övrigt utrikesminister Rex Tillerson hotat med ett snart kommande militärt angrepp mot Nordkorea. Detta i ett läge där Nordkorea tydligt visat att man kan tänka sig förhandlingar, vilket redan inletts på lokal nivå tillsammans med Sydkorea.

USA driver med stor kraft strategin att först lägga ytterligare sanktioner för att mjuka upp Kim Jong-Un och därefter föreslå förhandlingar, medan Ryssland och Kina driver den så kallade ”double freeze”-lösningen, som innebär att Nordkorea stoppar sitt arbete med att vidareutveckla sitt kärnvapenprogram i utbyte mot att USA tillfälligt lägger ner alla militära övningar, med avsikten att sätta sig ner vid förhandlingsbordet.

Detta förslag har USA kraftfullt förkastat och hotar konsekvent i istället med militärt angrepp.

Källor: RT, Regeringskansliet, Jason Ditz – ANTIWAR

  13 kommentarer for “Sverige hjälper USA att agera utanför FN mot Nordkorea

 1. Anders Åberg skriver:

  Bra inlägg Hans!
  Den utrikespolitiska hjärnblödningen i vår regering blir bara tydligare och vi ställer oss i fråga efter fråga på krigshetsarnas sida.

  Tyvärr tror jag inte svenska folket uppmärksammar vad som händer, så detta kan gå riktigt illa.

 2. Anders Persson skriver:

  Det är intressant att Finland saknades. Vår, som det hette “östra rikshalva” verkar ha övertagit den “västra halvans” utrikespolitiska tradition om neutralitet mellan stormakterna. Rollerna verkar också vara ombytta i den meningen att om man en gång kunde anklaga Finland för att gå i “sovjetiska ledband” så kan man idag anklaga Sverige för att gå i amerikanska.

 3. Hans Andersson skriver:

  Anders Å!
  Träffande beskrivning ”utrikespolitisk hjärnblödning”. Den avsnöpta medierapporteringen anpassad till förhoppningen att den amerikanska supermakten ska få liv i det sönderfallande kadavret, styr det svenska politiska etablissemanget vidare in i en fullständigt livsfarlig situation.

  Att merparten av svenska folket inte känner till hur det verkliga scenariot ser ut är inte så konstigt, för att få en adekvat bild får var och en aktivt leta upp det själv, då den dagliga nyhetsrapporteringen är förljugen och vinklad.

  Folk är inte lata eller ointresserade, men fullt upptagna med familjeliv och arbete och följer naturligtvis nyhetssändningarna och läser media vilka ger falsk information eller ingen information – därmed sprider sig den okunnighet som allmänheten idag besitter. Orwell i kvadrat. Mycket farligt läge!

 4. Hans Andersson skriver:

  Anders P!
  Finnarna har bättre och som det ser ut är mer insatta och klokare politiker. Men deras geopolitiska läge gör att de framöver kommer att utsättas för ett enormt politiskt tryck från USA och dess allierade.

  Finland har dessutom en kraftfull försvarsmakt – ett invasionsförsvar – till skillnad från Sverige.

  Dock finns det fula fiskar även i Finland.

 5. Bo Persson skriver:

  Men hur har det gått till, hur har vi fått alla dessa kalla krigare. Var kommer de ifrån? Är det kanske sådana som under förra kalla kriget inte hade en chans, men som när Sovjet imploderade fick den och tog den.

  Kanske fanns det inte något stöd för Erlander/Palme-linjen ute i partiet runt om i landet. Men Palme klarade man helt enkelt inte av.

  Det är ju mycket enklare att tänka ideologiskt också i utrikespolitiken när man i sin inrikespolitiska vardag inte gör något annat och inte heller fått någon träning i det neutralistiska tänkesättet.

 6. Anders Persson skriver:

  Jo, jag vet att det är en gammal oskriven regel inom “vänstern” att alltid befara det värsta, om inte annat för att inte riskera att i efterhand stå där och bli hånad för att ha varit en naiv idiot som lät sig slås blå dunster i ögonen på. Med risk för detta vill jag ändå tillåta mig betvivla att USA och Nato planerar ett storskaligt militärt anfall in i Ryssland från Baltikum och Finland.

 7. Anders Åberg skriver:

  Anders Persson!
  Jo, jag håller nog med dig där, men det kan gå illa ändå. Krigshetsarna kan få med oss i Nato, styra över stora delar av budgeten till vapenindustrin och använda en inbillad hotbild för att avveckla demokrati, välfärd, strejkrätt och yttrandefrihet i stora delar av västvärlden. Det kan ju i deras ögon vara ett sätt att hantera teknikrevolutionen och då bemöta sjunkande vinster i övriga industrigrenar, ökad arbetslöshet och förväntade sociala oroligheter.

  I värsta fall kanske t o m Putin är införstådd med det syftet och vill göra något liknande på hemmaplan.

 8. Knut Lindelöf skriver:

  Anders Å!
  Tror du är något viktigt på spåren här. Nämligen hur den framtida fascismen kommer att gestalta sig. Den kommer att komma uppifrån… (Åkessonnar är småpotatis i sammanhanget).

 9. Hans Andersson skriver:

  Den amerikanska kongressens städare har precis nu tvingats lämna sina arbeten då det fiskala stupet slagit till. Merparten av Vita Husets anställda permitteras. Hundratusentals offentligt anställda i övrigt drabbas också.

  Intensiva förhandlingar förs nu mellan republikaner och demokrater, men blir det en lösning så är den tillfällig. Krisen i den amerikanska ekonomin inklusive den offentliga skär nu rakt in i det amerikanska samhället!

 10. Johan Eriksson skriver:

  Det som inte framkommer i artikeln och som förklarar Sverige deltagande är att Sverige sedan många år är USA:s diplomatiska skyddsmakt i Nordkorea. Detta innebär att den närmsta vägen till kommunikation på regeringsnivå mellan USA och Nordkorea går via Sverige. Att Sverige då deltar är därför både relevant och logiskt.

 11. Hans Andersson skriver:

  Det stämmer att Sverige är diplomatisk skyddsmakt, men det innebär inte att vi måste delta i möten fientliga mot Nordkorea, som dessutom sker utanför FN:s och SR:s regi och därmed är i strid med internationell lag.

  På mötet togs beslut om ytterligare sanktioner utöver de av FN beslutade, vilket undergräver FN:s auktoritet.

  Med det upplägget och initiativet via Vancouvergruppen exkluderades två stater, Kina och Ryssland, förutan vars medverkan ingen någorlunda lösning är möjlig.

  USA:s avsikt är att starkt förminska FN:s världspolitiska roll eller till och med skjuta hela organisationen i sank. Och lyckas de med detta då är hela världssamfundet i gungning.

 12. Mats Larsson skriver:

  Läser i DN att tre ryska kustbevakare skadats sedan nordkoreanska fiskare öppnat eld. De nordkoreanska fiskarna har gripits och deras fartyg beslagtagits. Eftersom RT rapporterar samma sak, utgår jag från att det inte är MSM “fake news” eller US “false flag”, utan en verklig nyhet med substans.

  Den påminner mig om vad jag hörde vid ett besök Vladivostok. När min ryske kollega förevisade sin segelbåt, berättade han att den nordkoreanska kustbevakningen var ganska avslappnad när de såg en rysk segelbåt, medan de nordkoreanska fiskarna var desto aggressivare.

  Att ge sig på en rysk segelbåt torde väl vara ganska riskfritt för de nordkoreanska fiskarna, men den här gången verkar de tagit sig vatten över huvudet.

 13. Mats Larsson skriver:

  I morgonens nyhetssändning från Pervyj Kanal var konfrontationen mellan nordkoreanska fiskare och rysk kustbevakning i Japanska havet förstanyhet. Att döma av de journalbilder som ryssarna kablade ut, så handlar det om en imponerande nordkoreansk fiskeflotta. Nyheten föregick valet i Israel.

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.