SVERIGE I STORMAKTSPOLITIKENS MITT

Sven Hirdman om Sveriges nuvarande djupt problematiska utrikes- och säkerhetspolitik. Sajten Bevara alliansfiheten publicerar nu – med tillstånd från förlaget – författarens “Prolog” till andra upplagan av boken Sverige i stormaktspolitikens mitt.

Läs hela kapitlet.