Sverige lurades in i EU!

NÄR JAG STÄDAR bland mina gamla mappar med material från omröstningen om medlemskap i EU år 1994 hittar jag en debattartikel som jag fick publicerad i Strengnäs Tidning. På den tiden gick det fortfarande att då och då få in en debattartikel i tidningen. Den möjligheten skulle så småningom upphöra. Numera publiceras endast korta insändare. När jag läser igenom min text ser jag att mina argument mot medlemskap i EU fortfarande är i allra högsta grad aktuella. Så här får ni efter drygt tjugoåtta år möjlighet att läsa dem.


Utrikesdepartementets Handelsavdelning gör sitt bästa för att slå blå dunster i ögonen på väljarna. Både i en egen färggrann broschyr på glättat papper och i Riksskatteverkets information inför valet.

Nu har du i sista minuten möjlighet att i bokhandeln hitta originaltexterna till fördragen i den nyutkomna boken Europeiska unionens lagar. Läs och jämför. Du kommer att upptäcka att våra politiker och tjänstemän på punkt efter punkt för oss bakom ljuset. Så att vi snällt och lydigt skall traska in i fållan.

En fålla utan utgång. Ty det förledande talet om frihet inom EU har sina gränser. Den Europeiska unionen hyllar som grund för sin verksamhet fyra friheter. Fri rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital. Men man har trots travar av fördrag, lagar och bestämmelser glömt en mycket viktig frihet. Rätten för varje medlemsstat att fritt lämna unionen och återfå sin suveränitet. Sin verkliga frihet.

Frihet
Frihet är det bästa ting, där sökjas kan all världin umkring”
, skaldade biskop Tomas en gång här i Strängnäs. Nu är våra politiker beredda att sälja ut denna frihet för en grynvälling. Till yttermera visso en med mycket bristfällig innehållsdeklaration. Hur den skall tillagas kommer nämligen att bestämmas lite pö om pö. Tala om att köpa grisen i säcken.

Den som följer EU-debatten i massmedia kan konstatera att det gång på gång råder oklarhet om hur en bestämmelse skall tolkas. Svaret blir oftast att den här frågan kommer att hänskjutas till EU-domstolen för avgörande. Från min skoltid minns jag hur läraren med stolthet i rösten talade om det svenska folkets urgamla rätt att stifta sina egna lagar och sig själv beskatta. Nu skall denna rätt i sista instans utövas av tretton perukstockar, förlåt jurister, bosatta i Luxemburg. Sådan blir vår nya demokrati.

Vi skall gubevars in i EU för att vara med och påverka besluten. Den etablerade metoden för detta är emellertid korridormygel, i finare sammanhang kallad lobbying. Men är det bara påverkan vi strävar efter så är det ett orimligt slöseri att lägga ut miljarder på en medlemsavgift när vi får bättre utbyte av ett antal miljoner satsade på skickliga lobbyister.

Bestämma
Ty vart har det kraftfulla ordet bestämma tagit vägen i EU-debatten och varifrån kommer det mjäkiga nyordet påverka? Jovisst, jag förstår mycket väl att ja-sidan inte gärna tar ordet bestämma i sin mun. För när fyra röster ställs mot åttiosex i EU:s ministerråd är det ju ett svårare underläge än när en gång, som Esaias Tegnér skrev, ”… en mot tio ställdes av retad Vasason … ”. Den gången gick det ju Sveriges väg men den här gången tala väl allt förnuft för att såväl påverkan som beslut i 86 fall av 90 kommer att gå i den andra riktningen.

Låt dig inte duperas in i EU
”All makt utgår från folket” skrevs för några år sedan in i vår grundlag. Många frågade sig redan då vart den senare skulle ta vägen. Nu vet vi. Passar vi oss inte svävar den snart på lätta vingar iväg till Bryssel och Luxemburg.

Ta offentlighetsprincipen som exempel. Den får vi behålla säger våra makthavare i sina broschyrer. För våra förhandlare har sagt att vi så rysligt gärna vill behålla detta grundläggande element i Sveriges konstitutionella politiska och kulturella arv. Men gå till källorna och läs vad EU:s medlemsstater svarar: ”De förutsätter att Sverige som medlem av Europeiska Unionen kommer att fullt ut följa gemenskapsrätten i detta avseende”. D v s att EU:s traditionella hemlighetsprincip skall gälla. Ett grundläggande element i EU:s konstitutionella, politiska och kulturella arv.

Företräde?
Har du tänkt dig in i vad det betyder att EU:s lagar, de som finns idag, de som skapas i framtiden, har företräde framför Sveriges grundlag och övriga lagar? Har du kanske inte läst om detta i våra myndigheters broschyrer? Nej just det. Det har du inte för det står inte där. Den viktigaste punkten har man utelämnat. Som simpla bondfångare agerar våra politiker fastän de vet att de kan bli avsatta i nästa val. Vilka friheter kommer de då inte att ta sig i EU:s olika organisationer där vi inte längre har möjlighet att hålla tummen i ögat på dem? Där hemlighetsmakeri och tystnadsplikt är heliga dogmer.

Låt dig inte lockas in i EU! Unionen är inte ett oskyldigt projekt för fredligt ekonomiskt samarbete mellan Europas stater. Låt dig inte lockas att tro att omröstningen gäller om ”Sverige bör bli medlem i EU i enlighet med avtalet mellan Sverige och EU:s medlemsstater?”

En provins
Vad valet gäller är om Sverige på inte alltför många års sikt skall upphöra som suverän stat och bli en liten nordlig provins i en framväxande supermakt. En ny europeisk stat med resurser och ambitioner att på alla områden ta upp kampen mot jordens övriga stormakter.

Det är just nu du har möjlighet att tacka nej till att bli undersåte i den staten. Grip tillfället! Du vet aldrig om det kommer igen.

... är läst 765 gånger!

  6 kommentarer for “Sverige lurades in i EU!

 1. Henrik Linde skriver:

  För den som vid ett besök i Strängnäs vill se Erik Sands staty av Biskop Thomas, skänkt till Strängnäs kommun inför Thomasgymnasiets 350-årsjubileum år 1976, kan jag berätta att den sedan år 2008 befinner sig i kommunens förråd. När Thomasgymnasiet flyttade till det gamla regementsområdet kunde man nämligen inte enas om en lämplig placering av statyn.

  Den som vill läsa samtliga sju strofer i Biskop Thomas Frihetssång från år 1439 hittar dem ”I nyspråklig tolkning” här.

 2. Leif Strandberg skriver:

  Det är illavarslande tecken när lokalpress inte längre ger utrymme för folks tankar och när Frihetssångens upphovsman hålls instängd i kommunförrådet. Jag känner igen fenomenet från där jag bor. Illavarslande, mycket illavarslande är ordet. Eller för att citera Shakespeare: Gräsligt, gräsligt övermåttan gräsligt.

 3. Bertil Carlman skriver:

  Leif Str!
  Det går inte längre att skriva att något ”varslar” i dessa frågor. Vi är där, vi är i den tydligt folkfientliga stat som inte önskar folkligt deltagande i statens och privatkapitalets göranden. Framför allt viktigt är det nu för denna vår stat att se till, att all information fortsätter att vara i enlighet med vad som krävs av USA:s vasallstater.

  Jag håller på med en artikelöversättning därom. Den kommer om ett tag som länk på denna blogg.

 4. Dennis Zackrisson skriver:

  Jag kan knappt hålla mig i väntan på din översättning, Bertil! Jag tror du har helt rätt i din utgångspunkt att vi inte är betrodda att ”lägga oss i” statens göranden och låtanden. Men i vår kritik måste vi vara väldigt skärpta och konkreta. Det duger inte med allmänna hänvisningar till statens uselhet, utan vi måste precisera vem och vilka som hotar våra grundlagsfästa rättigheter!

  När det gäller EU-frågan utgår jag, måhända något oegentligt, från vår i folkomröstningen framtagna folkvilja! Jo, du antar helt rätt! Jag stödde, om än inte propagandistiskt, vår ansökan om medlemskap i det som numer blivit ”Europeiska unionen”. Och detta trots min medvetenhet om att denna union i huvudsak bygger på ett statsfästande av kapitalismens primat. Dock sas det ingenting om vilken typ av ”kapitalism” som skulle bli den förhärskande och att medlemskapet krävde uppslutning bakom den för tillfället tämligen enastående stormakten USA. Tvärtom var vid folkomröstningen fortfarande giltigt frågan om Europa som jämlik spelare på världsscenen med andra existerande och blivande stormakter. Även om denna fråga kanske varit ännu mer aktuell ett decennium eller så tidigare.

  Verkligheten ändrar sig hela tiden. För att bevara ståndpunkten kan man oupphörligen tvingas ändra åsikter om hur man ställer sig i konkreta frågor. Så mycket positivt har redan hänt under vårt nu mer än 25-åriga medlemskap i gemenskapen/unionen att det ännu väger tyngre i vågskålen än andra ändringar och ökade farhågor. De frihetsdemonstrationer som hållits på senare tid har varit mer kraftfulla på andra håll i EU än de har varit här på hemmaplan i Sverige! Folkviljan lever och vår uppgift är att stärka och vidareutveckla den!

 5. Magnus Berg skriver:

  EU blev och förväntades bli ett stärkande av oligarkernas makt på folkets bekostnad. Det är numera världens storföretag som tagit över makten i världen med hjälp av sina kompisar politikerna. Sedan finns det mindre begåvade demokratiskribenter som med ganska god framgång sprider att det är nazister som är hotet mot demokratin, eller populism.

  Faktum är ju att det är tack vare oligarkernas makt över våra samhällen och deras färdriktning som människor känner sig maktlösa och stödjer en återgång till vårt tidigare socialdemokratiska välfärdssamhälle – ja, ”socialdemokratiska” kanske de inte säger men i praktiken är det nog det de menar – det de s k eliterna förkastar och nedvärderar som populism.

  En viktig bok i ämnet är Den globala statskuppen av Jacob Nordangård. Nordangård utgår från oligarkernas och deras organisationers egna dokument (dom är duktiga oligarkerna på att dokumentera sina visioner och handlingar säger Nordangård) och sammanställer väven som styr vår värld och den riktning oligarkerna utfärdat för vår framtid. Det är en spindelväv av kopplingar mellan oligarker, politiker, media, s k NGOs, miljöorganisationer med flera, med flera. Det är denna antidemokratiska propagandamaskin vi har emot oss.

 6. Bertil Carlman skriver:

  Dennis Z!
  ”Jo, du antar helt rätt! Jag stödde, om än inte propagandistiskt, vår ansökan om medlemskap i det som numer blivit ’Europeiska unionen’.” Vem har inte varit korkad, Dennis Z? Jag röstade som du, och stödde mig bara på Jan Guillous ”Det behövs en kraft som kan vara motvikt till USA”. Men jag tror vi bättrat oss Dennis. Tyvärr ser jag mängder med medborgare som ännu inte gjort denna bättring; undras vad som krävs för att de skall komma till en sådan?

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.