SVERIGE VÄLJER “HUSSES” PATRIOT -SYSTEM

Sverige är idag utan modernt effektivt luftvärn. Det är nödvändigt och därför har man beslutat satsa på det. Valet har stått mellan ett fransk/italienskt och ett USA-alternativ. Valet föll inte oväntat på USA-alternativet Patriot.

I realiteten var det omöjligt att välja något annat. Hultqvist (Sverige) är satt under hård press och måste leva upp till sina åtaganden gentemot USA i det särskilt bilaterala försvarssamarbetet – för att formellt kunna stå utanför Nato. Det står allmer klart att Sverige inte längre är ett fritt och oberoende land. Förutom med vårt oberoende kommer svenska skattebetalare att få betala ett mycket högt ekonomiskt pris för detta.

Läs artiklar i tidningen Ny Teknik och Dagens Nyheter.

... är läst 166 gånger!

(Visited 3 times, 1 visits today)