”Alla stormakter söker nu med olika medel säkra sina egna intressen i Syrien. Man stöder olika grupper och kan i förlängningen vilja verka för en uppdelning av Syrien.

Det är därför viktigt att lyfta fram resolutionens tydliga ställningstagande för Syriens territoriella integritet:

’Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of Syria, and to the purposes and principles of the Charter of the United Nations.’

Säkerhetsrådets resolutioner måste följas, annars riskerar FN-stadgan att urholkas. Som en liten alliansfri stat har vi allt intresse av att sluta upp bakom stadgan.”

Läs hela inlägget på alliansfriheten.se

Föregående artikelDagens Nyheter levererar ren propaganda
Nästa artikelDen frejdige mångsysslaren i San Michele