Systemkollaps?

Kan någon svara på vad som är det mest överhängande hotet i dagsläget? Uppenbarligen går världen mot någon slags kollaps. Jag ser tecknen på tre områden; ekonomi, klimat och på kultur.


Ekonomin
Trots att Västvärlden besitter en enorm ekonomisk makt med ett dollarsystem som befäster USA:s hegemoni håller man ändå på att tappa greppet. Desperationen griper omkring sig på många håll. DN-ledaren 5 mars är ett bra exempel på detta. För att ingen ska komma på tanken att det egentligen är något fel på det liberala ekonomiska systemet upprepas deras vanligaste mantra även i denna text. Man säger: ”Miljarder människor har lyfts ur fattigdom tack vare globaliseringen.” Det är visserligen sant på sina håll, men baksidorna av detta ekonomiska lyft finns på en annan dagordning, den som innehåller krig, flyktingvågor, kulturkriser, energikris, miljöförstöring och nu senast klimatkris.

Västvärldens utmanare om ekonomisk världshegemoni är nu Kina med en delvis helt annan tradition. De expanderar med handel och investeringar runt klotet istället för med ”targetted killing”, ”regime change” eller annan ren militär slagstyrka. Om detta skrev Rickard Swartz en intressant artikel i DN häromdagen.

Båda dessa konkurrerande system bygger på tillgång till billigast möjliga arbetskraft och minsta möjliga handelshinder. Här har Kina en enorm fördel för närvarande. En fattig, men relativt välutbildad befolkning och en stor landmassa med stora naturrikedomar. De har alltså en enorm hemmamarknad och ett samhälle i stark utveckling. De är mera som en centralstyrd världsdel på frammarsch än ett litet krisland som våra europeiska. Vem som är mest demokratisk EU eller Kina kan diskuteras.

Strävan efter att erövra marknader runt hela världen för sin produktion är det som driver på utvecklingen. Kinas infrastrukturinvesteringar, de nya sidenvägarna (BRI), är förstås Kinas sätt att berika sitt eget land. En del kallar det imperialism, fast Kina nästan helt saknar traditioner på militära äventyr utanför sitt område. Men, ändå är konfrontationen om detta grundläggande det avgörande för hur den kommande kollapsen ska gestalta sig. Swartz resonemang landar i att det nya kalla kriget mellan USA och Kina kommer att stelna i en ny slags terrorbalans. På så sätt undviker han frågan om kollapsen.

Det globala ekonomiska systemet, som alltså omhuldas på båda sidor i denna maktkamp, förutsätter maximal rörlighet av kapital och arbetskraft. Det är centralt. Frågan är egentligen inte om det finns tillräckligt mycket människor i allmänhet inom respektive system, utan om det finns tillräckligt med billig arbetskraft, vilket är något annat. Antingen kan man flytta fabrikerna till arbetskraften eller arbetskraften till fabrikerna. Man tillämpar båda sätten.

Att se produktionen av varor och tjänster på något annat sätt, till exempel att producera i mindre skala för mer lokala marknader, finns inte längre på världskartan. För ju större marknader man kontrollerar, desto större blir vinsterna och makten åt dem som ”äger” produktionen. En del ser det här som kapitalismens inneboende obönhörliga drivkrafter. Men jag är inte helt övertygad om det. Dagens situation kanske behöver en mer nyanserad analys.

Klimatet
Det andra perspektiv på den förestående kollapsen är klimatkrisen. Greta Thunberg och en lång rad forskare förutspår att världen kommer att bli obeboelig för våra barnbarn om inte CO2-utsläppen och därmed den globala uppvärmningen stoppas. Att Greta Thunberg och dessa forskare säger detta känner alla i hela västvärlden till idag. Men jag tänker ibland så här: Om man lyckas stoppa uppvärmningen, glaciärsmältningen, extremväder, stigande havsnivåer, klimatflyktingvågor och allt annat som förutspås ska komma, har vi då kommit närmare fred också i det nya kalla kriget? Svaret är nej. Visst måste klimathotet undanröjas på ett eller annat sätt. Men, är det kanske så infernaliskt att det ena är till för att täcka det andra? Uppenbarligen tävlar globalisterna (de som kontrollerar produktionen) om att ha med Greta Thunberg på sina stora sammankomster – oavsett vad hon säger. Man kan fråga sig varför.

Kulturen
Det tredje stora området som visar tecken på att vi går mot en kollaps ser jag på kulturområdet. Globalisterna, som eftersträvar den fria rörligheten, är lika blåögt idealistiskt önsketänkande som de mest förhärdade kommunisterna på sin tid om att proletariatet inte har något hemland. Därför ville man riva ner alla nationsgränser så att alla ska kunna leva tillsammans som en stor familj, tillbe samma gudar, bada nakna och kommunicera på esperanto.

Men detta var, är och förblir en dröm. Kulturskillnader (språk, religion, levnadsmönster…) är viktiga saker som inte låter sig styras av kortsiktiga politiska beslut. Exemplen på misslyckade politiskt beslutade folkomflyttningar, integrations-/assimilationsprojekt som lett till folkmord finns i långa rader genom historien. Å andra sidan kan man kanske fråga hur många av oss som skulle vilja leva i ett Tibet styrt av Dalei och Panchen Lamas munkvälde. Kanske en majoritet tibetaner faktiskt gillar hankinesernas modernisering? Frågan måste ändå kunna ställas.

När nu Västvärlden genom sina krig för marknader och råvaror gör det omöjligt för miljoner människor att leva kvar i sina områden (Mellanöstern, Nordafrika, Sahel…), flyr de åt det enda håll som finns – mot Europa. Där möts de av tårgas och gummikulor, ”demokratiernas” janusansikte. Människorna på de grekiska öarna klarar inte av att få sin tillvaro helt sönderslagen av okända desperata människor. Det uppstår anarki som blir ett sorts kulturkrig.

En okontrollerad invandring av människor från främmande kulturer till våra länder i Europa har ett pris. Eftersom det är Västvärldens globalister (politik och finans) som i realiteten orsakar flyktingvågorna förlorar de sitt förtroende i de breda folklagren. Därför ser vi etablissemangsfientliga och främlingsfientliga partier växa överallt.

Min enkla tanke är att andra främmande kulturer är intressant om man sitter trygg hemma i sin egen, men inte som flyktingenklaver i andra länder (så kallad mångkultur). Visst förändras kulturer ständigt och påverkar varandra på olika vis. Men det är långa processer som aldrig heller varit problemfria.

Det är aningslösheten på detta område som givit oss den förbannade identitetspolitiken. Utan tydliga och begripliga medborgarskap i respektive folkrättsligt erkända stater tar kulturella, religiösa eller andra så kallade identiteter över, vilket försvårar normal respektfull och demokratisk samexistens mellan olika grupper av människor.

Avslutningsvis
Bilden på Ulf Kristersson i jaktutstyrsel visar Moderaternas rätta ansikte (efter Reinfeldteran) när alla plötsligt måste visa styrka och och handlingskraft. Vi har ett race mot höger som inte setts tidigare under min livstid. Plötsligt är det EU:s gräns som måste stärkas till varje pris. Smaklöst är bara förnamnet.

Dubbelmoralisten

Att våra gamla politiska partier idag är helt desorienterade är sorgligt men sant. De har alla medverkat till flyktingströmmarna genom en total USA/Nato-anpassning. Flyktingvågorna sågs som naturkatastrofer eller skapade av onda diktatorer. Man inbillade sig att man kunde ta emot hur många flyktingar som helst och öppnade gränserna. Lågavlönade enkla jobb sågs länge som lösningen. Dumpning av lönenivåerna var en bonuseffekt man talade tyst om, men man talade gärna om att bli mer konkurrenskraftiga på den globala marknaden, vilket ju är samma sak.

Att kollapsen kommer är klart. Frågan är bara när och i vilken form. Ett storkrig mellan Öst och Väst? En klimatkollaps? En finanskollaps? En USA-kollaps? Eller en demokratikollaps i Europa? Eller en kombination av flera? Jag vet inte. Jag tror inte som Richard Swartz att USA och Kina bygger en ny järnridå mellan sig och förskansar sig i ett nytt kallt krig. Det enda jag tror på nu är alliansfrihet, ett starkt hemvärn (territorialförsvar) och en ökad självförsörjningsgrad på livsmedel. Och en sak till: yttrandefrihet!

  24 kommentarer for “Systemkollaps?

 1. Leif Strandberg skriver:

  Knut L!
  Håller med dig, men har en invändning mot det du skriver om ”förhärdade kommunister”.

  Det är ju framförallt bourgeoisien (kapitalismen) som saknar fosterland.

  ”Bourgeoisien har /…/ givit produktion och konsumtion kosmopolitisk gestalt /…/ har undanryckt industrin dess nationella grund. De urgamla nationella industrierna har förintats och förintas alltjämt.” Marx Engels, 1847/1848, Kommunistiska manifestet.

  De skrev också, i samma manifest, att ”Allt fast och beständigt förflyktigas”

  Så egentligen är intet nytt under solen – förutom att proletariatet inte längre verkar ha kraft att ersätta bourgeoisien (kapitalismen) med något annat (socialism). Det blev tyvärr ”ras och religion” (som Richard Wright sa redan 1955).

 2. Leif Stålhammer skriver:

  En intressant debatt finns nu på Steigan.no mellan en viss Andersson (Clarté) som hävdar att Steigan flörtar med “klimatförnekarna” och Steigan själv som hävdar att vi inte kan lösa klimatfrågan och miljöförstöring under kapitalismen. Kampen för miljön måste förenas med kampen mot kapitalismen. Själv instämmer jag med Steigan. Möjligheten för total global civilisationskollaps föreligger också som den kanske mest troliga utgången, en allas kamp mot alla. Detta finns beskrivet i en bok av Dimitry Orlov: Kollapsens fem stadier. I Sverige föreligger stora svårigheter att förstå samtiden efter långvarig marinering i fru M Sahlins tänkande, lanserad av Ingvar Carlsson som hon var.

 3. Du verkar missa militariseringen, våldet lokalt och globalt, kärnvapenhotet som är enormt: nya moderna mindre vapen med träffsäkerhet, förmåga att slå djupt ned i ledningscentraler, tron på att man kan “vinna” med hjälp av kärnvapen, tron på avskräckning och det faktum att mängder av kärnvapen kan avfyras inom minuter. Nato som omringar Ryssland och ständigt hotar med stora övningar (Ryssland som svarar utifrån en militärbudget som är 10% av Natos), Sverige som hjälper till i övningar och retorik, med Värdlandsavtal och andra bidrag såsom avlyssning av digital trafik från Ryssland, nedladdningar för att hjälpa till vid drönaranfall, stora vapentestområden i Norrbotten och inte minst media som skapar fiendebilder genom sin ensidiga rapportering. FN-stadgan följs inte. Vare sig media eller toppolitiker ifrågasätter politiken. Militärens utsläpp hemlighålls.

  Klimatförändring, orättvisor och krig ger stora flyktingströmmar. Egoismen breder ut sig, liksom maktlöshetskänslor. Bygg om!

 4. Hans M Gabrielson skriver:

  Knut L …
  gamle örn, Din text här ovan är intressant och tankeväckande. I stora delar ligger den i linje med mitt utkast till försök att i förväg identifiera s k “Tipping Points” på sju områden under masterstudier vid Bordeaux École de Management (BEM) 2011. Med hjälp av stora statistikmängder från ca 1910 till våra dagar, fraktal- och kaosmatematik skulle det kunna vara möjligt att utarbeta ett redskap att beräkna risken och därmed sannolikheten för systemhotande kriser. Skrev en torso till synopsis för en sådan studie, en av proffarna på BEM gick igång ordentligt. Under tre närmast berusande timmar fyllde vi en sjumeters whiteboard med grafer, formler och statistiska överensstämmelser för möjliga/inträffade kriser på olika områden mellan 1910-2010. Våra högst improviserade och grova jämförelser gav trots det en oroande överensstämmelse, 80-90 procent! Vilket är en hyfsat hög statistisk signifikans. Professorn – inlånad från Berlin – tog över utkastet, jag hade en Masterexamen att landa.

 5. Knut Lindelöf skriver:

  Jag är för dåligt inläst på marxismens klassiker. Jag tänker alltså inte så mycket på vad som stod i manifestet som på att de förkättrade trotskisterna på gatona i Umeå oavbrutet tjatade om att nationsförsvar, socialism i ett land etc vart kontrarevolutionär stalinism – eller hur de nu uttryckte det. Det där med att “Allt fast och beständigt förflyktigas” är verkligen en intressant reflektion. Den tror jag på.

 6. Bo Persson skriver:

  Knut Lindelöf!
  Richard Swartz i Dagens Nyheter som du hänvisar till missar helt bestämt det historiska perspektivet.

  Dagens Sidenvägsarbetare som han ondgör sig över återupprättar ju bara den ordning som vi hade fram till det Columbus och alla de andra västliga sjöfararna från 1500-talet och framöver gjorde slut på den.

  Men kan amerikanarna sätta stopp för detta återupprättande. Nej det tror jag inte. Det blir nog den gamla världen en gång till. En katastrof för amerikanarna förstås. Men för vem mer?

 7. Mats Larsson skriver:

  När jag läser vad Karin Utas Carlsson skriver om Ryssland, så undrar jag, med all respekt, om hon överhuvudtaget har kontakt men människor i Ryssland.

  Att någon på allvar kan tro att ryssar oroar sig över någon slag inringning av Nato kan jag bara inte förstå. Jag tror att landgränsen mellan Ryssland och Kina är 420 mil.

  Jag är en stor vän av Ryssland och dess människor, men också kritisk. När ryska vänner kallar, ställer jag upp, det må gälla doping (tyvärr, Ryssland är bortom räddning, jag är helt överens med ryska experter), stora forskningsinfrastrukturer (återigen, jag och ryska och internationella experter är förbryllade över Rysslands förvirrade strategi), till att hjälpa en av mina bästa vänner, boendes i St Petersburg, med enkla saker som att avsluta svenska bankkonton.

  Korruptionen är Rysslands i särklass största problem, inte Nato. Ojämlikheten i Ryssland är enorm, helt annorlunda mot Sovjet-tiden. Vad händer när Ryssland inte längre kan leva på att leverera gas och olja?

 8. Bo Persson skriver:

  Mats Larsson!
  Ett gammalt talesätt säger att ryssarna aldrig varit några ekonomiska hejare medan de å andra sidan alltid haft de smartaste diplomaterna.

  Om detta fortfarande gäller så behöver väl varken du eller ryssarna vara särskilt oroade för att oljan och gasen kommer att ta slut.

 9. Mats Larsson skriver:

  Bo P!
  Du må ha det största förtroendet för ryska diplomater, jag har alla mina släktingar och vänner som drabbades
  av det stora fosterländska kriget. Detta är [stora fosterländska] Putins stora paradnummer, frågan är hur långt det räcker.

 10. Bo Persson skriver:

  Mats L!
  Men är inte just Putin ett jättebra exempel på rysk smartness. Med en ekonomi som väl inte är så mycket större än Spaniens har han lyckats sätta stopp för USA/Nato:s segertåg i såväl Europa som i Mellanöstern. Och det utan att åstadkomma alls så stor förödelse som USA/Nato:s upplösning av Jugoslavien förde med sig.

 11. Bo Persson skriver:

  Mats Larsson!
  Scott Ritter tycker också att Putin är en mästare. Läs via alliansfriheten.se den berättelse i The American Conservative 9/3 om det senaste Erdogan/Putin mötet i Moskva: “How Turkey Lost A Battle of Wills And Force To Russia.”

 12. Mats Larsson skriver:

  Bo P!
  Trots att jag ganska ofta träffar ryssar, så hör jag mycket sällan någon som talar positivt om Putin. Att han lyckades utmanövrera Erdogan tror jag inte påverkar detta i någon nämnvärd utsträckning.
  Stig Fredrikssons Ryssland utan Putin: friare, fredligare, rättvisare (2019) är läsvärd, vill minnas att jag refererat tidigare till Fredrikssons bok på denna blogg.

 13. Bo Persson skriver:

  Mats Larsson!
  Nej, utrikespolitik är väl inget som diskuteras vid “frukostbordet”. Varken i Ryssland eller i Sverige.

  Peter Hultqvist som t ex Jan Myrdal vill ställa inför en riksrättsdomstol är i opinionsundersökningar, om jag uppfattat det rätt, den populäraste ministern i dagens svenska regering.

  Men vilka slutsatser skall man dra av detta, utom att den gängse politiska debatten är lika irrelevant i Ryssland som i Sverige.

 14. Sven-Eric Holmström skriver:

  Att kalla Fredriksson “läsvärd” finner jag vara ett mycket dåligt skämt. Fredriksson skrev en biografi för ett antal år sen som torde slå alla rekord i devot, smaklös hyllning av den totalt värdelöse Jeltsin.

  Den här boken är ett sammelsurium av Nato-dyrkan och lögnaktigt svammel, som exempelvis det rakt igenom falska påståendet att kosovoalbanerna skulle ha hotats av “folkmord”.

 15. Mats Larsson skriver:

  Sven-Eric H!
  Jag har alltså inte uttalat mig om Fredrikssons generella läsvärde, och allra minst om en bok om Jeltsin som jag inte har läst.

  Däremot står jag fast vid att den av mig refererade boken är läsvärd. Det betyder inte att man måste hålla med om allt, och jag kan nog hålla med om att beskrivningen av krigen på Balkan inte var så övertygande. Men bokens fokus ligger på Ryssland.

 16. Crister Olsson skriver:

  Lindelöf!
  Jag tycker det är rätt pessimistiskt inlägg. Det får mig att tänka på Malthus. Han hade väl på sätt och vis rätt men ändå blev det fel. Han kunde inte heller se in i framtiden och den revolution inom jordbruket som ledde till en ökad livsmedelsproduktion. Det finns en aspekt till som du inte tar upp och det är den alltmer automatiserade produktion och utvecklingen med artificiell intelligens och vilken inverkan det kommer att ha på våra liv.

 17. Knut Lindelöf skriver:

  Ja, du har rätt Crister O. Mitt förnuft gör mig till pessimist. Din tanke om att allt kommer att kunna ta sig en annan vändning, som det väl alltid gjort, är lite hoppfull. Men ordet jag använde var kollaps, vilket alls inte är samma som jordens undergång. Kanske är det mer historiematerialistiskt. Historien är just nu gravid. Efter en revolutionär – och smärtsam – omvälvning kommer något nytt friskt och hoppfullt att spira.

 18. Björn Backengård skriver:

  Javisst, det här brakar ihop, och följderna för folket kan bli KATASTROFALA.

  Medan vi väntar på det bör vi verka för SKADEMINIMERING för folket.

  Förutom att stödja alla initiativ i Riksdagen som stärker landets beredskap gäller att lära sig allt om
  – systemen för vattenförsörjning;
  – systemen för elförsörjning;
  – hur man kan ordna egen el;
  – hur livsmedelsdistributionen fungerar;
  – hur pengar fungerar.

  Välmenande organisationer med “kommunistisk” i namnet bör lägga sina program i en låda med etiketten “För ev. framtida bruk”. Det är annat som måste gälla femtio år framöver, eller hundra eller tvåhundra. Och, läs inte Marx, läs Ellen Brown.

  För några år sedan läste jag att Clarté skulle göra en klassanalys. Men vad ska dom ha den till? tänkte jag direkt. Säkert brändes på dessa studier många timmar som i stället kunde ha använts till att studera möjligheter till skademinimering för allmänheten vid den kommande kraschen.

 19. Bo Persson skriver:

  Mats Larsson!
  Av din tystnad drar jag slutsatsen att vi är överens om att det är historien som är den yttersta domen och inte dina personliga erfarenheter. Och visst kan Peter Hultqvist räddas men bara om det inte blir något nytt storkrig. Och så länge som Donald Trump är amerikansk president verkar ju
  risken för ett sådant inte vara så överhängande.

 20. Bertil Carlman skriver:

  Systemkollaps, ja; fast hur kan det bli mer konkret? Steigan avslutar en välskriven artikel i ämnet på följande vis ”Hvor lang tid går det da før vi begynner å ta kverken på hverandre i kampen om mat eller vann? Når sprekker den siviliserte fernissen og blir avløst av barbariet?”. Hans hänsyftning på Decamerone som skrevs mellan 1348 och 1353 på ”svarta dödens” tid är elegant och tankeväckande. Nu mer än 600 år senare är det inte pesten utan covid-19 som är i fokus.

 21. Bo Persson skriver:

  Bertil Carlman!
  Om vi definierar det slut på 500-år av västerländsk världsdominans som vi nu ser som en systemkollaps så kommer ju det begreppet att stå för något som är positivt. Och då måste vi kanske också definiera om Donald Trump. Hatet mot hans isolationism blir då den liberalistiska expansionismens sista suck.

 22. Ingvar Mannersson skriver:

  Systemkollapsen är redan ett faktum i Sverige. Det är inte hjärnkirurger och raketforskare som söker sig till Sverige, tvärtom dom söker sig bort från Sverige.

  Den förre Scaniadirektören Leif Östling ger Sverige 5-10 år innan välfärdsbutiken får slå igen.

  Sverige är fullt sedan länge och infrastrukturen i Sverige är inte anpassad för att ta emot dessa horder.

  Det politiska etablissemanget säger att det finns gått om plats i Sverige. Reinfeldt har åkt med flyg över oerhörda skogsområden i Sverige så han vet att det finns plats. GW Persson (pust och stön) hävdar att Åkesson inte har sett Västernorrlands inland när han påtalar att Sverige är fullt.

  Var finns bostäderna arbetstillfällena i Västernorrlands inland? Det finns en orsak till att det finns avfolkningbygder i Sverige, det började redan på 60-talet.

 23. Dennis Zackrisson skriver:

  Ingvar!
  Bostäderna finns i många fall kvar och arbetstillfällen finns naturligtvis gott om, bl a genom att återställa stugorna till beboeligt skick. Det är bara för alla som vill att göra en insats för folkhushållet. Eller hur?

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.