Tag Archive for ABF Stockholm

Årets FiB-stämma i skuggan av anfallet på Syrien

Idag var det årets FiB-stämma i ABF-husets Kata-sal i Stockholm. Sedvanliga förhandlingar om verksamhetsberättelse för det gångna året, verksamhetsplan för det kommande året, motionsbehandling och styrelseval genomfördes under ordnade former. T ex valdes Karin Rosenqvist från Stockholm till föreningens ordförande, vilket var ett nytt namn i centrala sammanhang, mycket glädjande. Vid flera tillfällen betonades att…

Kameleontiskt forum

Det i mitt tycke märkliga evenemang som i flera år avhållits på ABF i Stockholm – Socialistiskt forum – har blivit allt mer framträdande i vänsterdebatterna. Där har alla (i alla fall många) samlas. Från att ha varit en tummelplats för allmänt välmenande vänsterposörer har politiskt kontroversiellt stoff som Afghanistan, Irak, Indien, folkrättsfrågor, krigsprotester, vapenexport,…