Tag Archive for Adonis

Adonis: “En revolution inom islam är vår bro till demokratin”

Denna TV-intervju med Adonis gjordes i Paris den 15 april 2018 i den arabiskspråkiga kanalen France24. Adonis förklarar hur han ser på situationen för islam och demokratin. Det är inte ofta vi kan ta del av vad som sägs i arabiskspråkiga kanaler. Men tack vare den svensk-libanesiske kulturkämpen Hesham Bahari, som gjort en översättning, kan…

Vem kan se elefanten?

Adonis var under mässan Bok- och bibliotek i Göteborg på besök i Sverige. Den kristen teologen Joel Halldorf gick i Expressen (24/9/16) till attack mot Adonis nya bok ”Våld och islam”. Han skrev under rubriken ”Adonis målar upp en vrångbild av islam” samt att boken är bitvis är ”en faktaresistent och absurd attack på en…

Adonis om läget i Syrien

I Wikipedia läser jag: “Han betraktas av många kännare som det arabiska språkets allra främste nu levande diktare och har nämnts som en tänkbar nobelpristagare. Hans mest kända verk, diktcykeln Sånger av Mihyar från 1961, hålls som en höjdpunkt i nyare arabisk poesi, och i modernistisk poesi över huvud taget. Ali Ahmad Said är också…