Tag Archive for Al Gore

PRESIDENTVALET I USA 2020: Borgerlig demokrati möter global makt

Ett litet antal mycket rika män är ganska säkra på att de vet vad som är bäst för världens framtid och har tillräckligt med rikedom och inflytande för att tro att de kan få det att bli verklighet. De kan kallas oligarker, men termen är otillräcklig. De tillhör en särskild kategori, formare av den Globala…

USA, hot eller räddning?

Mats Österholm och Knut Lindelöf har många gånger fört diskussioner på facebook omkring inlägg på denna blogg. Mats är Moderat och Knut är oberoende Socialdemokrat. Hade de inte råkat känna varandra hade de aldrig kommit till tals. Men nu talas de vid, trots att de har mycket olika åsikter och har beslutat sig för att…