Tag Archive for Alexej Brusilov

Oväntad hjälp till Röda Armén

När bolsjevikerna och Röda Armén var i en mycket svår situation våren 1920 fick de hjälp från ett oväntat håll, från en av deras ideologiska fiender. Det berättat Anders Persson i dag.Våren 1920 var en svår tid för de kämpande bolsjevikerna med hot från norr (ev. återvändande brittiska trupper och finska frikårer), i öster (ev.…