lördag, 2, december, 2023
Taggar Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig

Tagg: Alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig

Sverige står nu på tröskeln och lutar sig in i Nato

3
12 stater bildade och utgjorde NATO från 1949: Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Kanada, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Storbritannien och USA. Efter 1949 tillkom: Grekland...