Tag Archive for Allryska folkfronten

Nej, Putin är nog inte kommunist

Förra måndagen framträdde president Vladimir Putin på Allryska folkfrontens regionala möte i Stavropol. Vad han sade finns att läsa på engelska här. Här följer en grov översättning med lite instuckna kommentarer. På en fråga från publiken om hur han ser på frågan om att flytta Vladimir Ilitj Lenin från mausoleet och ge honom en vanlig…