Tag Archive for Alvar Ellegård

Jesus Kristus och de fyra evangelierna

”Den som icke är med mig är emot mig, och den som icke samlar med mig han skingrar” (Matteus 12:30). ”Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men ändå förlorar sin själ?” (Markus 8:36). ”Om någon slår dig på den högra kinden, så vänd även den vänstra kinden till” (Lukas 6:29). ”Sannerligen,…