Tag Archive for Anders Österling

Det ringde på redaktionen …

… är rubriken på en artikel i senaste Lyrik-vännen. Det var jag som ringde. Och jag berättade för den poesiintresserade redaktören att jag funnit en opublicerad ungdomsdikt av Anders Österling. Den fanns nämligen bland min morfars papper som jag noga gick igenom i samband med arbetet med boken “Ett liv, en tid …”. Dikten heter…

Ny dikt av Anders Österling

Min morfar Percy Lundwall bodde sina tidiga tonår (1890-talet) i Malmö. Där var han klasskamrat med poeten i vardande, Anders Österling. De var även lekkamrater, goda vänner och hade kontakt regelbundet långt fram i livet. Anders Österling tog studenten, studerade i Lund och krönte sin kritiker- och författarbana som Svenska akademins ständige sekreterare mellan 1941…