fredag, 19, juli, 2024
Taggar Ansi Gerhardsson

Tagg: Ansi Gerhardsson

SKB negligerar viktig forskning …

2
Svensk Kärnbränslehantering AB, (SKB), ansökte i mars 2011 om tillstånd enligt miljöbalken och kärntekniklagen att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle söder om...