måndag, 20, maj, 2024
Taggar Anton Karlgren

Tagg: Anton Karlgren

Stalinbilden i dagens Ryssland (3) – Vad står det i Khlevniuks Stalinbok?

1
Som jag antytt tidigare så är jag lite förbryllad av Oleg Khlevniuks bok “Stalin – en ny biografi av en diktator“, som den i översättning till svenska heter på engelska, eller “Stalin – en ledares liv” som den heter på ryska. Den gavs ut 2015 och översattes genast till engelska. Såvitt jag kunnat avgöra har inga förkortningar eller andra “förbättringar” skett. Men boken ger icke desto mindre ett något osammanhängande intryck...

Stalin och Lenins ”testamente” (2) – Allsköns ”textjusteringar”

9
Från Foreign Language Press i Moskva har vi två svenska översättningar, båda från 1956, där "testamentet" figurerar, i Lenins samlade verk (återgivet i förra...

Stalin i Stockholm (6) – Grabben från landet

16
Vad nu gäller historikernas behandling av kongressen i Stockholm 1906 är det beklämmande hur de rör upp en massa damm som bara skymmer sikten. I litteraturen sägs t ex att Stalin var mycket tillbakadragen under kongressen. På sätt och vis är det inte överraskande...

”Leninistisk” eller ”stalinistisk” skolpolitik?

9
Av olika skäl är jag för närvarande fascinerad av den första sovjetiska femårsplanen från hösten 1928 till hösten 1932. Mycket av det som senare hände i Sovjetunionen, hungerkatastrofen 1932-33, utrensningarna och rättegångarna 1935-38, ja till och med utgången av 2:a världskriget...

Stalin mitt ibland oss

31
Stephen Kotkins 1000-sidiga tegelstenar om Josef Stalin är lite av en besvikelse. Han har visserligen djupdykt i tiotusentals dokument han letat fram i arkiv...

1917 (10) I väntan på Lenin

4
Den ryska "Februarirevolutionen" tog de flesta med överraskning, inte minst bolsjevikerna. Lenin som bodde nere i Schweiz hade så sent som i januari 1917...

1917 (7) Var ”februarirevolutionen” en misslyckad tsaristisk kupp?

2
Ville den tsaristiska aristokratin provocera social oro för att få ett svepskäl till separatfred med Tyskland? Liksom alla andra revolutioner är också de två ryska...

1917 (5) Frihet genom ett nederlag?

2
1915, halvtannat år före revolutionen, hade en svensk journalist besökt Petrograd för att samtala med och intervjua ledande ryska politiker om deras syn på...

Historien upprepar sig?

14
I en bok som jag sitter och läser nu kan man på sidan 20 läsa ett brev från socialdemokraterna i Malmö till sina meningsfränder...