Tag Archive for Åsa Lindebrog

SAMTIDENS SKURKAR MÅSTE OCKSÅ FÅ PUBLICERA SINA ÅSIKTER

I en mycket träffsäker och yttrandefrihetshöjande artikel skriver någon om varför skurkarna måste få ge sin version av händelseförloppen. Slarviga redaktionen på Aftonbladet har den 27 på morgonen ännu inte lyckats få dit artikelförfattarens namn, men texten är omisskännlig. Artikeln avslutas så här: “Vi har inte råd att leva i okunnighet om hur Mike Pence…