Tag Archive for Björn Pettersson

Vår syn på omvärlden

Fotografering var kring sekelskiftet 1900 en omständlig historia. De båda väninnorna, Valborg Wallenskiöld (1871–1907) och Eugenie Boije av Gennäs (1842–1906), hade just fotografering som sitt stora intresse och år 1890 skriver Valborg i ett brev om Eugenie: ”Hon har rysligt bråk med sina fotografiapparater, som aldrig blir riktigt i ordning, så man kan börja fotografera”.…