Tag Archive for Bryssel

(2) Finland och historieskrivningen

Den här artikeln av Tord Björk är del 2 i en serie om 4. Den handlar om Finlands undanskymda historia mellan 1918 och 1946.Finlands roll är central för att återskapa goda grannrelationer i Europa. Det Europa behöver är en enande syn på Europas roll både geopolitiskt och för byggande av sociala relationer. En roll som…

Två sidor av samma mynt

Ett av argumenten till stöd för Bushregimens illegala invasion av Irak var att amerikanska värderingar skulle spridas till det irakiska folket. Men efter terrordåden i Bryssel har ordspråket ”Barn gör inte som man säger åt dem att göra, de gör som man själv gör” än en gång visat sig sant. Islamiska staten och dess krigare…