Tag Archive for Carl Alm

Fossilfri stålproduktion?

DET SÅ KALLADE Hybrit-projektet startades 2016 av SSAB, LKAB och Vattenfall tillsammans. En pilotanläggning byggdes i Luleå som togs i drift i augusti 2020. Man framställer järnsvamp ur järnmalmen med vätgas, som alltså är tänkt att ersätta dagens masugnar och kapa 90 procent av stålproduktionens CO2-utsläpp. Man tänker sig en helt fossilfri produktion från gruva…