Tag Archive for Carl Snoilsky

En helt vanlig dag på stormarknaden i Skänninge

Den handel och vandel som kreti och framför allt pleti bedriver på så kallade höst- och vårmarknader är mer utförligt dokumenterad i den svenska litteraturen än nästan allt annat. Påståendet kan tyckas en smula överdrivet men kan enkelt ledas i bevis. Det var sålunda i kvällningen på Värnamo marknad som ”Per och Kersti” bytte ring…

Georgius Petri Salemontanus smärtsamma hädanfärd

Erik XIV:s öde har vi alla förmodligen ganska klart för oss. Men hur gick det för hans hustru Karin och de två barnen efter att Eriks bröder tagit ifrån honom kungakronan? Mats Parner reder ut förhållandena.Det var den 29 september 1568 – på åttaårsdagen av Gustav Vasas frånfälle – som Erik XIV:s väpnade styrkor tvangs…