tisdag, 23, juli, 2024
Taggar Februarirevolutionen

Tagg: februarirevolutionen

1917 (12) En stad utan poliser

0
Samhälleliga revolutioner är för det mest positiva händelser som ofta får genomgripande följder för hela världen. Det är därför lätt att heroisera och idyllisera...

1917 (10) I väntan på Lenin

4
Den ryska "Februarirevolutionen" tog de flesta med överraskning, inte minst bolsjevikerna. Lenin som bodde nere i Schweiz hade så sent som i januari 1917...

1917 (7) Var ”februarirevolutionen” en misslyckad tsaristisk kupp?

2
Ville den tsaristiska aristokratin provocera social oro för att få ett svepskäl till separatfred med Tyskland? Liksom alla andra revolutioner är också de två ryska...

Fred, jord och bröd – och politisk allmakt

4
Att samtiden fick bevittna ett äkta folkuppror i det ryska tsarväldet 1917 får nog anses höjt över varje rimligt tvivel. Denna genuina folkresning ägde...

Lenins bundsförvant, spionen Malinovskij (III)

9
Roman Malinovskijs agerande vid utbrottet av första världskriget sommaren 1914 är oklart. En del källor säger att han, tvärs emot order av bolsjevikerna, lät...