Tag Archive for folkrörelser

Funderingar med anledning av en usel myndighetsrapport

JAG LÄSER I en stor debattartikel i Dagens Nyheter, som följs upp i Svenska Dagbladet och andra tidningar, om rapporten Kartläggning av hat och hot mot det civila samhället, att ”det civila samhällets” organisationer och medlemmar utsätts för trakasserier, hot och våld. Det låter oroande. Det är den statliga ”Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor” (mucf)…

Folkrörelsernas kollaps är orsaken till dagens politikercirkus

LASSE EKSTRAND ÄR besviken folkrörelseavkomma. Han tänker på vad hans föräldrar och deras föräldrar fått offra för de framsteg som trots allt uppnåddes genom folkrörelserna i allmänhet och socialdemokratin i synnerhet under demokratins genombrott och blomstringsperiod. Han själv – och väldigt många andra – fick den närmast otänkbara möjligheten att ta studenten och läsa vidare…

Visst finns en svensk kultur

Bitte Assarmo har gjort ett lovvärt försök att sätta ord på vad som kan ses som svensk kultur, ett idag närmast utmobbat begrepp. Jag tar upp stafettpinnen och försöker nyansera begreppet efter mitt sätt att se på saken och tillägga något som jag menar är väsentligt i sammanhanget. Visst måste man kunna tala om en…