Tag Archive for folkskolan

Boken och ordet (1942)

I Filmarkivet – 100 år av rörliga bilder finns följande bildningsfilm. Den visar på ett rörande sätt hur man såg på folkbildningen krigsåret 1942, då folkskolan fyllde 100 år. Den självklara framgångssaga som folkbildningen då representerade har nu 71 år senare helt förändrats. Följande nyskrivna text presenterar filmen i Filmarkivet. ”100 år efter folkskolans införande…