Tag Archive for Georgius Petri Salemontanus

Georgius Petri Salemontanus smärtsamma hädanfärd

Erik XIV:s öde har vi alla förmodligen ganska klart för oss. Men hur gick det för hans hustru Karin och de två barnen efter att Eriks bröder tagit ifrån honom kungakronan? Mats Parner reder ut förhållandena.Det var den 29 september 1568 – på åttaårsdagen av Gustav Vasas frånfälle – som Erik XIV:s väpnade styrkor tvangs…