Tag Archive for Godmorgon världen

Göran Rosenberg och yttrandefriheten

Göran Rosenbergs krönika ”Tungors gift” i Godmorgon världen! den 1 december är i all sin rättrådighet problematisk. Det gäller alltså yttrandefriheten, som han inte ser som en tillgång utan som det stora bekymret. Låt mig börja med att påpeka det självklara att det inte är yttrandefriheten som är dagens stora samhällsproblem, utan klassklyftor, otrygghet efter…

Vad Göran Rosenberg glömmer

I dagens Godmorgon världen i radions P1 hade Göran Rosenberg en krönika om vad som är felet med folkomröstningar. Det var en utmärkt krönika som radade upp alla svagheter och problem som kan uppstå – och har uppstått – efter rådgivande folkomröstningar. Den representativa demokratin är, precis som han säger, den enda som förmår på…