Tag Archive for Göran Skytte

Brunnes olämpliga Storkyrkopredikan

Biskop Eva Brunne är säkert en bra människa. Men en mogen och klok person ska naturligtvis kunna bortse från personliga antipatier mot politiska grupperingar i sin tjänsteutövning som biskop, särskilt om man ska hålla predikan för riksdagsmännen inför riksdagens öppnande. I sin predikan i Storkyrkan gjorde hon ett misstag. Hon apostroferade en grupp nyinvalda riksdagsledamöter…

Sexualundervisning

För den som ger sig på att skriva om sexualitet finns bara tre positioner – moralpredikantens, upplysarens eller pornografens. Reglerna är mycket stränga. Om man tvekar att iklä sig någon av dessa roller gör man klokast i att avstå. Jag har tidigare polemiserat mot moralpredikanter, som menat att sexualundervisning överhuvudtaget inte bör förekomma och känner mig därför…