Tag Archive for Grönköping

Nymoderata krafttag för ordning och reda i Grönköpings skolor

Skoldebatten – åtminstone i Grönköping – har nu nått absolut toppnivå. Äntligen tar några till den nödvändiga storsläggan för att vrida sakernas tillstånd rätt för Grönköpings stackars försummade lärarkår och dess ännu mer uttråkade och söndertjatade skolelever. Nymoderate fullmäktigeledamoten och vice ordföranden Lagerbladh och den minst lika nymoderaete rikstalespersonen i ecklesiastiska frågor, Bengtzone, presenterade häromdagen…

Säkerhetsriskernas riksorganisation

Häromdagen piskades stämningen upp mot Ryssland i alla nyhetssändningar från morgon till kväll. Ingen svensk undgick nyheten att ryssen är lömsk, farlig och presumtivt aggressiv. Källan var Säpos årsbok för 2015. Det tvåsidiga avsnittet (sid 62-63) om rysk påverkan på opinionen och det demokratiska beslutsfattandet, som hela ankan bygger på är sällsynt magert och faktabefriat.…