Tag Archive for Gunnar Hägglöf

Vad vet vi om Estland? (del VI – summering)

Som jag skrev i mitt del 1 i denna serie hade jag kring 1980 planer på att efter böckerna Österrike mellan Hitler och Mussolini, Vi är förrådda -Tjeckoslovakiens undergång 1938 och Finlands sak var svår skriva en bok om Estland. Men jag fick aldrig någon riktig pejl på dess historia, dess ”kärnpunkt” eller ”avgörande ögonblick”.…