Tag Archive for Hannes Råstam

Fallet Quick/Bergwall och fallet Lambertz

I oktober år 2009 blev jag kontaktad via e-post av Sture Bergwall, internerad på rättspsykiatriska kliniken i Säter och tidigare känd och ökänd som Thomas Quick. Bergwall hade av en slump läst ett par av mina texter på nätet, funnit dem intressanta och ville nu få till stånd ett meningsutbyte. Efter viss tvekan svarade jag…