Tag Archive for Hans Jivander

Regeringens Natoansökan visar på allvarlig spricka i förtroendet för politiken

”Vi behöver dessvärre tacka nej till publicering” blev svaret den 1 augusti från UNT:s debattredaktör Oskar Qvarfort angående denna artikel.DET SOM HÄNT i svensk politik första halvåret 2022 i frågan om Nato är exceptionellt. Från att Socialdemokraterna hösten 2021 utlovade att inte söka medlemskap i militäralliansen Nato har regeringen under Magdalena Anderssons (S) ledning och…

Verka för fred och avspänning!

Hans Jivander, medlem i FiB/K Uppsala, var med och arrangerade ett protestmöte på Celsiustorget i Uppsala 20 maj. I sitt tal gav han andra perspektiv på Sverige och Nato än de som de flesta Uppsalabor dagligen hör och läser om i nyhetssändningar i dagstidningar, radio och TV.DEN PÅGÅENDE RAPPORTERINGEN om den svenska Natoansökan och Turkiets…

Två temperament …

Två bilder lite längre ner illustrerar det rubriken uttrycker. För inte syns det på mitt foto ovan att det verkligen är fråga om två helt olika temperament som träder fram ur deras respektive konstnärliga skapande. Det roliga är att de ställer ut tillsammans, Gerd Vading och Hans Jivander. De är båda sedan många år knutna…