Tag Archive for Harold Harris

Den yngre och den äldre Koestler

Blanda i en mortel en akut känsla av ensamhet med en brinnande törst efter absoluta värden. Tillsätt sedan ett aggressivt sinnelag, ett mått sensualism och en medfödd osäkerhetskänsla som oavlåtligt behöver neutraliseras genom skenbara segrar och resultatet blir en ganska giftig brygd. Uttalandet är Arthur Koestlers. Det återfinns i memoarboken Pil i det blå och…