tisdag, 21, maj, 2024
Taggar Herman Lindqvist

Tagg: Herman Lindqvist

Sången ”Warszawianka”

1
På sidan 336 i sin bok om Sverige och Polen berättar Herman Lindqvist om den patriotiska polska kampsången "Warszawianka", som kom till i samband med juliupproret 1830. Det var ursprungligen en fransk dikt av Casmir Delavignes, som översattes till polska av Karol Sienkiewicz och tonsattes av Karol Kurpinski.

Polen – så nära och fjärran

19
  herchez la femme" på franska, "Det är kvinnan bakom allt" på svenska. Det var nog mina förälskelser på andra sidan Ålands hav som startade...

Ordfront i amerikanska ledband?

6
Under en av mina sista dagar i St Petersburg besökte jag den legendariska storbokhandeln "Dom Knigi" (Böckernas Hus) i det s k "Singerhuset" vid...

Historisk desinformation

4
Historien är full av gåtor. Dokumentation saknas eller är ofullständig. Vi vet inte alltid vad som låg bakom olika avgörande beslut. Men ibland är "gåtorna"...

(1) De finska torparnas sak är vår

6
Ända in i vårt århundrade tycktes något hindra tomtägarna på ön Bromarf att exploatera de attraktiva lägena som aldrig blev utsatta för någon av...

Polens affärer

9
Visst angår oss Polens affärer (fritt efter Bellman). Man bör hålla i minnet att samtliga "öststater" som en gång låg bakom "Järnridån" (med undantag för...

Herman Lindqvist gör historia roligt

12
I slutet av 1990-talet hade tidskriften Folkets historia en serie intervjuer med olika historieförfattaren. Jag hade äran att medverka i nr 4/97. Bland de...

Statskupp i Sverige?

0
Det är inte bara inopportunt att gilla Anna-Lena Laurén. Herman Lindqvist bör man också ogilla. Men jag kan inte rå för att jag hyser...

”Rysskräckens” historia

5
Herman Lindqvist har idag i AB en krönika om ”rysskräcken”. I likhet med de flesta svenska historiker uppehåller sig Lindqvist dock mycket vid vikingatiden...