lördag, 2, december, 2023
Taggar Hets mot folkgrupp

Tagg: hets mot folkgrupp

”Förtal” och ”hets mot folkgrupp” är misantropiska lagar

7
Vanligen tänker vi oss att ett ”brott” begås av en klandervärd brottsling mot ett oförvitligt brottsoffer. Men några av brottsrubriceringarna i svensk lag förutsätter att där finns tre aktanter i brottsstituationen. I brotten ”hets mot folkgrupp” och ”förtal” är en förutsättning för brottets existens att en tredje aktant har klandervärda egenskaper.

Granskning av hatsajterna

8
Nu har Åsa Linderborg i AB 2012-12-14 skrivit en riktigt bra artikel igen. Nu känner jag åter igen henne. Den skilde sig från artikeln...

Granskning av en hets-granskare

4
Om man vill driva en kampanj mot hets mot folkgrupper är det ingen bra början att inleda med att hetsa mot två enskilda personer....

Hets mot folkgrupp

28
Den som "hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse...