Tag Archive for hets mot folkgrupp

”Förtal” och ”hets mot folkgrupp” är misantropiska lagar

Vanligen tänker vi oss att ett ”brott” begås av en klandervärd brottsling mot ett oförvitligt brottsoffer. Men några av brottsrubriceringarna i svensk lag förutsätter att där finns tre aktanter i brottsstituationen. I brotten ”hets mot folkgrupp” och ”förtal” är en förutsättning för brottets existens att en tredje aktant har klandervärda egenskaper.

Granskning av hatsajterna

Nu har Åsa Linderborg i AB 2012-12-14 skrivit en riktigt bra artikel igen. Nu känner jag åter igen henne. Den skilde sig från artikeln i AB 2012-11-28 på en väsentlig punkt. Den krävde ingen insnävning i det juridiska begreppet “hets mot folkgrupp” eller fler rättegångar för att testa detta. Däremot återgav hon exempel på vad…

Granskning av en hets-granskare

Om man vill driva en kampanj mot hets mot folkgrupper är det ingen bra början att inleda med att hetsa mot två enskilda personer. Särskilt som den ena befinner sig i Sverige just för att hennes egen folkgrupp har utsatts för en exempellös förföljelse under mer än sextio år. Det hela börjar således med att…

Hets mot folkgrupp

Den som “hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning” ska dömas till hets mot folkgrupp. Så lyder lagen. Enligt svensk rättstolkning ska även dessa “uttalanden” ske “uppsåtligen” eller i “annat meddelande som sprids” (d v s i…