Tag Archive for Ibarhim Baylan

Hur djupt kan skolan sjunka?

“Svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras. Det visar resultaten från PISA 2012. Utmärkande är framförallt att resultaten försämrats ytterligare i samtliga tre kunskapsområden mellan 2009 och 2012. För första gången presterar svenska elever under OECD-genomsnittet i såväl matematik som läsförståelse och naturvetenskap.” Så inleds rapporten på Skolverkets hemsida, som presenterades…

Skolplikt till 18?

Idag fick jag ett mejl från Stefan Löfvén och Ibrahim Baylan om att de ämnar lägga fram ett förslag till partikongressen i mars om att förlänga skolplikten till 18 års ålder. Alltså, tre års gymnasium kommer att bli obligatoriskt för de allra flesta. Det skulle innebära att alla ungdomar upp till 18 års ålder skulle…

Monstret som alla försvarar

Tänker varje gång jag skriver om den svenska skolan att det ska bli den sista. Jag slutade ju skolan för fem år sedan. Men så kommer det en ny rapport, ett nytt TV-reportage eller en ny bok som ytterligare blottlägger den stora skoltragedin. Nu senast var det Agenda den 21 maj – 35 minuter in…