Tag Archive for invandrarelever

Dåliga svenskkunskaper drar ner resultaten

Varför sjunker elevernas resultat i skolan? Det finns förstås många faktorer som påverkar. Vad vi mest diskuterar är undervisningens former, att pedagogiken blivit slapp, att uppföljning av elevernas resultat är dålig, att vi har för lite betyg, att vi har för mycket betyg, att elever har för lite stöd hemifrån, att specialundervisning rustats ner, att…