Tag Archive for Jamtli

Vilks, Jamtli och yttrandefriheten

Först om ett mycket vanligt missförstånd av vad yttrandefriheten innebär. Att en tidning, en TV-kanal eller ett museum tackar nej till ett bidrag från någon opinionsbildare är inget brott mot yttrandefriheten. Massmedier, myndigheter, kommuner, muséer har förstås exklusiv rätt att välja vad man vill presentera för offentligheten. Alltså, i fallet Lars Vilks på Jamtli, kan…