Tag Archive for Jan Christensen

Jag vill inte yla med ulvarna

HISTORIEDOCENTEN VID GÖTEBORGS universitet Jan Christensen skriver på Facebook – med anledning av en artikel i DN-Kultur 27 juli där Sven-Erik Liedman förklarar att han kommer att rösta på Miljöpartiet i det kommande valet, vilket han delvis motiverar med att Sverige är en demokrati i motsats till Ryssland – bland annat följande: ”Visst har Liedman…