Tag Archive for Jan Viklund

Det kom ett mejl…

Detta är den trista torftiga sanningen. Det negativa “säljer” bäst. Såväl i vanliga medier som i sociala medier. Det ger adrenalin för stunden. Men det sänker hoppet. Det “positiva” får ändå inte urvattnas till schabloner. I går på Internationella Kvinnodagen såg vi Stina Oscarsons suveräna pjäs Vi Skulle Ha Spelat Lysistrate. En resa genom århundraden…

In These Times

Jan Viklund driver webbsidan Gandhi Today sedan 1991. Han är bosatt i Uppsala och stod i ur och skur på Stora torget under många år och spred kvalificerad information om tillståndet i världen. Utöver detta är han en kreativ nyskapare av filmer på nätet. Här det senaste bidraget. In These Times av Noel Paul Stookey (från…