Tag Archive for Jenny Westerström

Det ringde på redaktionen …

… är rubriken på en artikel i senaste Lyrik-vännen. Det var jag som ringde. Och jag berättade för den poesiintresserade redaktören att jag funnit en opublicerad ungdomsdikt av Anders Österling. Den fanns nämligen bland min morfars papper som jag noga gick igenom i samband med arbetet med boken “Ett liv, en tid …”. Dikten heter…