Tag Archive for Johan Kant

Lärarnas status

Igår slöt sig lärarfacken samman med regeringen och arbetsgivarorfanisationerna (inklusive Friskolornas Riksförbund) om en åtgärdslista för bättre arbetsvillkor för lärare – DN 2013-06-02. Mot detta hade den kände skolbloggaren Johan Kant endast en invändning, nämligen att de glömt resultatuppföljningen; “Det verkar bara vara jag som tjatar om resultatuppföljning”. Den manifesterade enigheten handlar om åtgärder för…

Bra lärare, men bok med brister

I grundskolan jobbade förra läsåret 85 878 lärare (76% kvinnor och 24% män). De allra allra flesta i denna yrkesgrupp – en av Sveriges absolut största – arbetade utan att göra något väsen av sig. Det är inte de som diskuterar skolan, det gör framför allt sådana som inte är lärare. Lärarkåren har blivit en…

Pedagogik och undervisning

Begreppen pedagogik och undervisning är mycket lösa i kanten. Vi vet förstås vad de betyder, men för de flesta i skolan betyder de olika saker. Börjar man diskutera förstår man att nästan vad som helst ändå verkar kunna rymmas. Framför allt har en del samtida skolförståsigpåare gjort begreppen skygglappsmässigt trånga. De båda svenska orden pedagogik…

Informellt nätverk med rätt att styra …

Det finns en pedagogisk sekt med docenten Hans-Åke Scherp vid Karlstad universitet som överstepräst. Med hjälp av trosfränder innanför och utanför Skolverkets murar har de nästlat sig in under verkets trygga och inkomstbringande paraply. Genom sin upphöjda ställning får de det oförtjänta privilegiet att framställa sig själva som den officiella skolpolitikens främsta företrädare, trots att…

Ny (S)kolpolitik

I boken Att riva plåstret – tankar om en ny (s)kolpolitik [NOORD-PR & KOMMUNIKATION] får vi veta att Socialdemokraterna inte har mycket nytt att komma med annat än anpassning till Jan Björklunds (regeringsalliansens) skolpolitik. Anna Amnéus intervjuar på de 94 sidorna elva socialdemokrater om skolan. Stig-Björn Ljunggren visar upp sin briljanta förmåga att förenkla: Valfriheten…