Tag Archive for Jonny Mauritz

Regeringens Natoansökan visar på allvarlig spricka i förtroendet för politiken

”Vi behöver dessvärre tacka nej till publicering” blev svaret den 1 augusti från UNT:s debattredaktör Oskar Qvarfort angående denna artikel.DET SOM HÄNT i svensk politik första halvåret 2022 i frågan om Nato är exceptionellt. Från att Socialdemokraterna hösten 2021 utlovade att inte söka medlemskap i militäralliansen Nato har regeringen under Magdalena Anderssons (S) ledning och…