söndag, 25, februari, 2024
Taggar Jonsson

Tagg: Jonsson

Vore det så som vi dagligen får oss serverat i DN,...

12
...Ja, då skulle vi naturligtvis sätta Sverige på krigsfot omedelbart. Allt borde snabbt inriktas på att bygga befästningar, vägar för tunga transporter, anställa och...