söndag, 3, december, 2023
Taggar Karin Almgren

Tagg: Karin Almgren

Folkrörelserna har av myndigheterna förvandlats till ”civilsamhället”

9
Staten delar årligen ut 14 miljarder till folkrörelser (det fria föreningslivet) – som man sa för ett par år sedan. Utöver det kom presstödet och partistödet och en mängd andra stödformer till "kultur". Allt det här för att – som man sa – stärka mångfald, den fria åsiktsbildningen, alltså att stärka folkrörelserna – som i ett århundrade utgjort demokratins själva mylla...