Tag Archive for Karl Andersson

U 137:s grundstötning 1981

ORSAKEN TILL DEN sovjetiska ubåten U 137:s grundstötning i svenskt militärt skyddsområde år 1981 har sökts i 40 år. Händelsen har diskuterats i alla möjliga former och de två vanligaste spekulationerna som rör frågan har i slutändan stupat på sina egna inneboende orimligheter. Den ena funderingen anger felnavigering, eventuellt kombinerad med fylleri, som grundorsak till…